Marriage Guide online

Jak dlouho trvá svatební obřad? Praktický průvodce krok za krokem

Text: Eliška Jindrová

Oddávající pronese slavnostní řeč, novomanželé odpoví „ano“, vymění si prstýnky a za bouřlivého potlesku svatebčanů odcházejí špalírem pryč. Jenže jak dlouho to všechno trvá? Jaké náležitosti vlastně svatební obřad musí mít a jak se tyto náležitosti liší u církevních a civilních sňatků?

Jak dlouho trvá svatební obřad? Praktický průvodce krok za krokemZobrazit galerii (2)
Foto: Unsplash.com

Civilní svatební obřad – průběh

 • Začátek obřadu ohlašuje hudba, kterou si nevěsta s ženichem předem vybrali.
 • Poté k oltáři postupně přicházejí jednotliví „účinkující“ – nejprve ženich v doprovodu maminky, poté maminka nevěsty s otcem ženicha, dále svědkové, družičky, a nakonec nevěsta se svým otcem.
 • Následuje představení, kdy zástupce matriky představí snoubence oddávajícímu.
 • Oddávající poté pronese svatební řeč. Ta obvykle zahrnuje povídání nebo citáty o lásce a je zakončena poděkováním rodičům snoubenců.
 • Svatební obřad se nyní dostává k nejdůležitějšímu bodu – k pronesení svatebního slibu.
 • Pokud oba snoubenci pronesou „Ano“, sňatek se považuje za právoplatně uzavřený.
 • Následuje vzájemné „okroužkování“ snubními prstýnky.
 • Pak je čas na první manželský polibek.
 • Uzavření manželství stvrzují podpisy obou novomanželů, svědků, oddávajícího a matrikářky.
 • Obřad postupně končí přípitkem (nemusí být) a gratulacemi od všech hostů.

Civilní svatební obřad – délka

Délka světského obřadu se liší zejména v závislosti na připravené řeči oddávajícího. Někteří oddávající v drobných obměnách opakují stále stejnou slavnostní řeč. Jiní si s její přípravou dávají trochu větší práci. Ve výsledku však proslov nezabere déle než 15 minut.

Obřad se může o něco více protáhnout v případě, kdy si snoubenci před oltářem vyměňují předem připravené svatební sliby a vyznání lásky. Na většině svateb zabere proslov, manželský slib, výměna prstýnků, polibek a přípitek okolo 10-20 minut. Délka gratulací se pak odvíjí od počtu hostů.

Církevní svatební obřad – průběh

Jak dlouho trvá svatební obřad? Praktický průvodce krok za krokem
Foto: Unsplash.com

Přesný průběh církevního obřadu záleží vždy na konkrétní církvi. Oproti obřadu světskému ho doprovází navíc:

 • bohoslužba slova
 • modlitby – kněz se modlí za manžele
 • přímluvy – přítomní se v modlitbách přimlouvají za šťastný život novomanželů
 • kázání (zvěstování slova božího)
 • čtení z Bible

Samotnému aktu oddání předchází otázky oddávajícího a odříkání manželských slibů. Kněz na závěr novomanželům udělí požehnání.

Na církevní svatbě v Římskokatolické církvi probíhá také svaté přijímání obou novomanželů a obřadné svěcení prstenů před jejich navléknutím. V Československé církvi husitské zase ženich s nevěstou svoji věčnou lásku stvrdí symbolickým společným napitím z kalicha.

Církevní svatební obřad – délka

Při svatbě v kostele se střídavě stojí, sedí a klečí (kněz však všechny přítomné ke změně polohy vždy vyzve). Bez bohoslužby obřad trvá zpravidla 30-45 minut, mše svatá ho však může prodloužit až na hodinu a půl. Poté následují gratulace svatebčanů.

Pokud máte malé děti, zvažte, zda je na svatební obřad v kostele brát s sebou. Případně si s nimi sedněte (nebo je někomu svěřte) na zadní místa blízko ke dveřím. Atmosféra na církevních svatbách bývá formálnější než u civilního obřadu na louce či na zámecké zahradě a vyrušování u modliteb nemusí být zrovna vítáno.

 
 

Přečtěte si více