Marriage Guide online

Sex až po svatbě? Snoubenecká zdrženlivost má svá rizika

Text: Pavla Dočkalová

(Ne-)koupit zajíce v pytli? Oč úsměvněji může tento status znít, o to pragmatičtější má reálný podtext. Těžko se tomu věří, ale párů, které se zavázaly k sexuální zdrženlivosti před vstupem do manželství, přibývá. Projít snoubeneckým celibátem je v posledních letech vysoce módní záležitostí. Proč a co to obnáší?

Sex až po svatbě? Snoubenecká zdrženlivost má svá rizikaZobrazit galerii (4)
Foto: pexels.com

Stát před oltářem „ve vší počestnosti“ vybízí odpradávna katolická církev. S myšlenkou, že se muž v tento slavný den odevzdává psychicky i fyzicky své ženě a žena je poprvé po vůli svému muži, přežila dva tisíce let historických zvratů a změn. Právo nevěsty panny v průběhu staletí vyžadovali i samotní ženichové z řad statkářů a panstva, aby vyloučili možnost, že jim nevěsta porodí „kukačku“ a jejich nasyslený majetek jednou přijde vniveč. Předmanželský celibát měl být zárukou, že nevěsta už nenosí pod srdcem nový život a „vlastní krev“ bude skutečně vlastní krví.

Falešné pozérství?

Sex až po svatbě? Snoubenecká zdrženlivost má svá rizika
Foto: pexels.com

Institut manželství a předmanželské zdrženlivosti přežil sexuální revoluci v šedesátých letech, rockerská léta osmdesátá i zcela volnomyšlenkářský vstup do nového tisíciletí s velmi frekventovanými nezávaznými svazky. I v těchto dobách existovali lidé, kteří si chtěli uchovat panenství a panictví pro toho pravého a do manželství vstupovali „neposkvrnění“. A zastánci ultimátní monogamie nevymřeli. Sexuální abstinencí vnímají jako „obětní dar“ do manželství. Věří, že díky ní bude svazek šťastný, plodný a požehnaný.

Mezi 3 nejčastější důvody, které mladé lidi vedou k životě v celibátu, jsou:

  • náboženské přesvědčení a víra
  • ortodoxní výchova s dodržováním tradičních zvyků
  • obava z pohlavních nemocí

Co je dovoleno a co zakázáno?

To ale neznamená, že snoubenci patřící do výše uvedených kategorií, nemají přirozené fyziologické chtíče a sexuální potřeby. Mají! A umí s nimi pracovat po svém. Pakliže pomineme ukájení formou osobní masturbace, dovolenou formou vzájemného styku je necking a petting. K prvotnímu koitu dochází až poté, co si novomanželé řeknou své ANO.

PRO a PROTI

Sex až po svatbě? Snoubenecká zdrženlivost má svá rizika
Foto: pexels.com

Ačkoliv se může jevit prvotní pohlavní styk o svatební noci jako vrchol romantiky, ne vždy se projev fyzické lásky vydaří. Za prvé je nutno zmínit fakt únavy, která se po dni plným společenských povinností přímo nabízí. Může se tak stát, že ženich nebo nevěsta již nebudou v pozdní večerní hodině v plné fyzické kondici. Za druhé, a o to významněji, je nutno počítat s tím, že se partneři fyzicky neznají a najít nejvhodnější techniku nemusí být úplně snadné. A do třetice hraje roli i stud nebo přehnané očekávání. Míru vášně může svou neochotou a nejistotou ztlumit žena, která doposud nebyla před mužem nikdy zcela obnažená. A problémy s erekcí může mít i partner, jenž se cítí za uspokojení manželky přespříliš odpovědný a očekává se od něj veškerá iniciativa.

Milenci nebo kamarádi?

Přestože je sex přirozeným lidským pudem, žádný učenec z nebe nespadl a stejně jako každý um, rovněž obratnost v posteli vyžaduje trénink, díky němuž se prožitek zlepšuje. Určitým rizikem pro snoubenecký pár může být syndrom tzv. přechození, který je charakteristický tím, že spolu muž i žena strávili (bez sexu) tolik času, až z nich vyprchala touha a více, nežli milenci, se tak cítí blízkými přáteli. Je velmi pravděpodobné, že jejich hluboký vztah už žádná jiskra vášně nezažhne a pakliže dvojice společné lože nepraktikovala před sňatkem, bylo by liché čekat, že se jako mávnutím kouzelného proutku zrodí nový Casanova.

Pozdě bycha honit

Sex až po svatbě? Snoubenecká zdrženlivost má svá rizika
Foto: pexels.com

Z dlouhodobého hlediska není vyloučené, že si manželé nesednou ani v náruživosti a nebudou si umět vyhovět, protože jim ostych nedovolí o sexu otevřeně mluvit. Pakliže má partner s plněním manželských povinností evidentní problémy, vyhýbá se jim a stále se na něco vymlouvá, je možné, že skrze svou předmanželskou abstinenci skrývá nějakou sexuální odchylku nebo o ní ani neví, spíše jen tuší. Řešit tyhle problémy po sňatku není komfortní pro nikoho z dotčených.

Výjimka potvrzuje pravidlo

Všem škarohlídům vytřou oči páry, kterým to prostě vyjde. Ano, skutečně existují a v posledních letech jich přibývá jako hub po dešti. Lidé, kterým se i přes dobrovolný sexuální půst povedlo najít toho pravého partnera a trefili se vzájemně do noty i lidově řečeno v posteli. Jejich vzájemné soužití bývá postaveno na hlubším morálním kreditu, k nimž patří věrnost, úcta a tolerance. Podle statistik se právě v těchto manželstvích rodí nejvíce dětí a jsou skrze rodinné hodnoty považovány za ta stabilnější a šťastnější.

 
 

Přečtěte si více