Marriage Guide online

Svatby jsou zase v kurzu

Text: Michaela Vadová

Proč bylo v České republice stále méně svateb? Ať to bylo nedůvěrou v manželský svazek, nebo nerozhodností partnerů, máme novou zprávu: v současnosti se čeští ženichové a nevěsty přestali bát a počet svateb vzrůstá.

Svatby jsou zase v kurzu

Nová čísla přináší Český statistický úřad, který konstatoval nárůst svateb – konkrétně ve třetím čtvrtletí roku 2014. Ruku v ruce se šťastnými páry roste také počet dětí, což je taktéž dobrá zpráva.

Situace dosud

Doposud to bylo se svatbami na území České republiky stále bídnější. Každoročně od roku 2008 jejich počet klesal. V porovnání s dřívějšími dobami se čísla dostala rekordně nízko. Jako svatebně nejslabší se hodnotí rok 2013, kdy bylo uzavřeno nejméně svateb v naší historii – pouhých 43.499 svateb. (Pro porovnání – v r. 2007 bylo sňatků 57.157 – čili ubylo přes třináct tisíc svateb)

Proč?

Od pověrčivosti z nešťastné koncovky čísla 2013 se dostáváme k racionálnějšímu důvodu, a tím mimo jiné bezesporu je ekonomická situace. Obecně v nejistých ekonomických situacích a v různých krizích svateb ubývá. Naopak s ekonomickým růstem svateb přibývá a kupodivu v posledním období u nás ubývalo i rozvodů. Rodí se více dětí, takže počet obyvatel České republiky stoupl na něco málo přes 10,5 miliónů obyvatel, ale výrazným faktorem tohoto čísla jsou přistěhovalci z cizích zemí, z nichž přibližně pětina jsou obyvatelé z Ukrajiny.

Kdo s kým?

Statistiky si všímají také hlediska, jestli se berou dva svobodní, dva rozvedení, případně v kombinaci svobodný a rozvedená nebo rozvedený a svobodná. Tyto trendy se u nás dlouhodobě příliš nemění.

Největší podíl – přes 60% tvoří svobodní snoubenci. Druhou nejčetnější skupinu tvoří dva rozvedení manželé. Dále si častěji svobodné ženy berou rozvedeného muže, než aby si rozvedenou ženu vzal svobodný muž. Ovdovělí se berou také, ale řádově se jedná o pár stovek případů.

Děti

Ačkoliv svateb přibývá, stále přibývá také počet dětí, narozených mimo manželský svazek. Z celkových 100 % narozených dětí jsou z mimomanželských vztahů 46,5%.

 
 

Přečtěte si více