Marriage Guide online

Neplnoletá nevěsta? Dříve rutina, dnes rarita

Text: Pavla Dočkalová

Vdávat se před dovršením plnoletosti nebývalo před rokem 1989 nic extra výjimečného. Zásnubní scénář jakoby býval psán přes kopírák. Budoucí nevěsta se sotva vyučila nebo odmaturovala a šup, už stála před oltářem. Většinou, dvanáct až dvacet týdnu s outěžkem pod srdcem.

Neplnoletá nevěsta? Dříve rutina, dnes raritaZobrazit galerii (5)
Foto: unsplash.com

Co je dnes naprosto běžné, bývalo ještě před třiceti lety nemyslitelné. Přivést dítě na svět jako nemanželské a nepojmout těhotnou přítelkyni za manželku by bylo nepřekonatelným faux pas. Oddací termíny se plnily jeden za druhým, jako na běžícím páse. Nejvytíženější byl poprázdninový, zářijový měsíc.

Změna mentality

Neplnoletá nevěsta? Dříve rutina, dnes rarita
Foto: pixabay.com

Proč bývalo nepsaným pravidlem, že sotva žena dokončila studia, spěchala rovnou pod čepec? Odpověď je nasnadě. V době totality nebylo lidově řečeno na co čekat. Na vysokou školu se dostala pouze každá desátá zájemkyně, do zahraničí nebylo reálné odcestovat vůbec a vrcholem pracovní kariéry, s maturitním vysvědčením v kapse, bylo najít místo ve stranických sekretariátech. Dívky neměly žádné větší perspektivy, než se vdát a pořídit si děti.

Dokupování let?

Pakliže byly prozřelé a tuhle neperspektivu řešily ještě před svými osmnáctými narozeninami, nastala nemilá skutečnost - nutnost mladou dívku zplnoletnit. Nedostatečný věk k uzavření sňatku byl zákonnou překážkou i v éře komunistického zřízení a zůstává jím dodnes. V době, kdy naše maminky byly samy nevěstami, šlo chybějící roky takzvaně „dokoupit“. Ne, v reálu se nejednalo o žádný úplatek, aby oddávající úředník nad náctiletou nevěstou s bříškem přivřel oči, ale o regulerní poplatek za soudní řízení, v němž byla adeptka na nevěstu, po pečlivém zvážení soudní tribuny, uznána za předčasně dospělou.

Podmínkou věk 16+

Neplnoletá nevěsta? Dříve rutina, dnes rarita
Foto: pixabay.com

Úkon šlo a stále lze sjednat pouze u dívek starších šestnácti let, které jsou fyzicky a psychicky vyspělé a jsou schopny svou novou roli manželky a potažmo budoucí matky odpovědně zastat. V tomto se ani po třiceti letech společenského vývoje nic nezměnilo a postupuje se podle jasných pravidel. Jedinou inovací je, že byl legislativní proces odproštěn od soudních poplatků. Se zplnoletněním musí souhlasit dívčiny rodiče, kteří, stejně jako potenciální nevěsta a ženich, musí vypovídat před soudní komisí a přesvědčit ji o tom, že manželství bude funkční a bude v souladu se společenským účelem. Možná vám tato slova znějí jako ze staré kroniky, ale v případě, kdy soud zasahuje takto citlivě do práv a povinností mladistvého, nesmí být o prospěšnosti takového konání sebemenších pochyb. K procesu předčasné dospělosti za účelem uzavření sňatku se přistupuje pouze při závažných okolnostech, jako je například těhotenství. Pohnutkou k tomuto výjimečnému zákonnému prostředku je jedině prokazatelná celospolečenská přínosnost. Konečné slovo má vždy soudce, který ke každému procesu přistupuje individuálně.

Proces lege artis

Návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 let se řídí podle § 194 Občanského soudního řádu a dle § 13 odst. 1 zákona o rodině. Návrh se vyhotoví v písemné podobě nejméně ve čtyřech paré a jako účastníci řízení jsou uvedeni snoubenci a rodiče nezletilé. Důkazním řízením jsou výslechy všech dotčených a lékařské potvrzení, že je nevěsta je v jiném stavu, prohlášení o tom, že snoubenci mají kde bydlet, jsou materiálně zabezpečeni a druhý z partnerů je výdělečně činný. Ani tímto proces „akutního dospěláctví“ nekončí. Nezletilá musí věrohodně argumentovat, proč chce do svazku vstoupit, co od něj čeká a že si je plně vědoma, jaké pro ni bude mít proces důsledky. Nutno dále zmínit, že návrh je nenárokový, tudíž nemůže být vyžadován takzvaně "na sílu" domáháním se.

Vzorová koncepce

Neplnoletá nevěsta? Dříve rutina, dnes rarita
Foto: pixabay.com

Pakliže nenalézáte potřebná slova, poradíme vám, jak návrh textově koncipovat, aby obsahově odpovídal potřebám soudního řízení. Inspiraci najdete na portále rodina.juristic.

  • V době podání tohoto návrhu je mně .................let. Po dobu více než ....................mám známost s panem ............. ............., nar. ..................., kterému je 23 let a pracuje jako .............. s průměrným čistým výdělkem ..................... Kč. Se jmenovaným si po všech stránkách rozumíme, trávíme společně většinu volného času a máme se rádi. Dle mého názoru se jedná o hluboký, trvalý a perspektivní vztah. Ke dni sepsání návrhu jsem ve ............. měsíci těhotenství, otcem dítěte je výše jmenovaný. Chtěli bychom oba uzavřít manželství, aby se potomek narodil do uspořádaných poměrů. Vzhledem k tomu, že pan ................... má zajištěn pravidelný příjem, on i já vlastníme určité úspory a máme také přislíbenou pomoc ze strany rodičů, spočívající v umožnění bydlení ve třech zařízených místnostech jejich rodinném domku, mám za to, že i po materiální stránce jsme alespoň do počátku našeho manželství hmotně zajištěni. Moji rodiče s uzavřením našeho sňatku souhlasí. Ohledně péče o naše společné dítě mi pomoc přislíbila jak moje matka, tak i matka pana ...............

Pakliže soud shledá dostatečné důvody pro úpravu zletilosti, vynese rozsudek, který dívku opravňuje uzavřít sňatek s konkrétním člověkem. Není možné o zplnoletnění žádat a teprve následně "hledat ženicha." Soud velmi pečlivě posuzuje konkrétní situaci a na dotčené osoby si žádá posudek. O tom, zdali si může o zplnoletnění požádat i muž (v případě, že by šlo o nezletilý pár nebo sňatek se starší ženou), zákon nepojednává, ale ani takovou situaci nezakazuje. Vše je na posouzení konkrétního soudního senátu a podle právnických metodik se nedá předpokládat úspěšnost takového řízení.

Konec dobrý, všechno dobré

Neplnoletá nevěsta? Dříve rutina, dnes rarita
Foto: pixabay.com

Ačkoliv je v 21. století rozmach antikoncepce a plánovaného těhotenství natolik silný, že nevěsta mladší 18 let je doslova raritou, čas od času se přece jen, po vzoru svých babiček a maminek, objeví.

Starty do života velmi mladých manželek jsou sice složitější, než u jejich starších kolegyň, vše se ale dá zvládnout bez paniky i s noblesou a nic to nemění na tom, že svatební přípravy a následné veselí si mohou užít stejně dosytosti jako ostatní novomanželky.

 
 

Přečtěte si více