Marriage Guide online

Židovská svatba

Text: Michaela Vadová

Židovská kultura je originální, pro někoho tajemná a fascinující pro své starobylé kořeny, pro někoho spíše nesrozumitelná. A jaká je židovská svatba? Pojďme nahlédnout na jedinečný obřad, se kterým má klasická svatba společného možná víc, než čekáte.

Židovská svatba

S naším seriálem SVATBY KOLEM SVĚTA se dnes podíváme nejen do Israele, ale do celého světa židovské kultury. Svatební obřady mají pevné historické kořeny a patří mezi řadu specifických židovských rituálů s přesnými pravidly a s přesným scénářem. Pro nás může být náhled na židovský svatební obřad a veselí zajímavou inspirací.

Zásnuby a svatba

V dřívějších dobách se slavilo hned dvakrát, protože šlo o dva životní rituály dvojice: první příležitostí byly zásnuby a do jednoho roku od zásnub se konala svatba. V dnešní době se oba tyto akty spojují a vše probíhá v jednom obřadu. Snoubenci se před svatbou alespoň týden nemají vidět, aby se na sebe ještě více těšili.

Smlouva o manželství

Pokud se nyní ve společnosti stále častěji objevují dokumenty typu předmanželské smlouvy, které řeší rozdělení majetku v případě odloučení dvojice, pak v Židovské kultuře předběhli svou dobu - najdeme zde manželskou smlouvu tzv. ketubu naprosto běžně. Těžiště samotné svatby spočívá právě v uzavření smlouvy o společném životě, o zaopatření ženy mužem a také o výchově potomků. Tuto smlouvu podepíše nejen dvojice, ale také vybraní dva svědci. Systém se svědky a formu smlouvy máme tím pádem opět společný s klasickou svatbou.

A možná vás překvapí, že podobně jako lze rušit některé smlouvy, tak i v judaismu lze manželství zrušit rozvodem. Svatební smlouva obsahuje nejen to, že se manžel bude o svou ženu dobře starat, ale je zde zapsáno také to, že v případě rozluky manžel vyplatí ženě obnos na jeden rok jejího živobytí.

Kde se svatba koná

Židovská svatba měla své prapůvodní místo pod širým nebem, ale v průběhu staletí se akt přesunul do prostoru synagogy. Hlavní děj se odehrává pod baldachýnem, který pomocí čtyř sloupků drží čtyři vybraní hosté, většinou blízcí přátelé ženicha. Tento baldachýn symbolizuje budoucí domov manželů.

Slavnostní zpívající a tančící průvod přivede ženicha k nevěstě, a pokud je to ta pravá, zahalí ženich nevěstinu tvář závojem. Následuje modlitba nevěsty za požehnané manželství a za zdravé děti. Po tomto prvotním setkání se dvojice odebírá pod baldachýn. Nejprve mužská část svatebčanů doprovodí ženicha a nakonec všechny ženy přivádějí nevěstu.

Svatba začíná

Prvním symbolem dění pod baldachýnem je to, že matky s nevěstou projdou celkem sedmkrát kolem ženicha, než nevěsta přijme místo po jeho boku. A nyní může začít svatební obřad. Rabín pronáší požehnání nad pohárem, který je naplněn vínem a ze kterého se oba snoubenci napijí. Nyní ženich navlékne na pravý ukazováček nevěsty cenný prsten a vysloví tradiční svatební text. Všichni svatebčané nyní mohou radostně vykřiknout slovo s významem „vdaná“. Od tohoto momentu se sňatek považuje za uzavřený. Následuje podpis svatební smlouvy, její přečtení, vyložení a odevzdání nevěstě.

Svatební oslavy a hostina

Také další svatební rituály mají biblické kořeny. Jedním z rituálů je pronesení sedmi požehnání nad vínem, které dává ženich a vybraní muži.

Další tradice se snad v trochu jiné podobě přenesla do našich klasických svateb ve formě rozbitého talíře, kdy střepy přináší štěstí. Židé rozšlápnou sklenici, jako symbol zboření chrámu v Jeruzalémě.

Po dokončení rituálů začíná hostina. Dvojice má čas pro sebe v oddělené místnosti s občerstvením. Po svatební hostině se vyslovuje opět sedm požehnání - a aby těch sedmiček nebylo málo, slaví se sedm dní a sedm nocí. A jak se slaví? Samozřejmě tradičním tancem, písněmi a hudbou. Jedním ze zvyků je vyzvednutí nevěsty a ženicha sedících na židlích nad hlavy svatebčanů.

 
 

Přečtěte si více