Marriage Guide online

Lze v Česku anulovat manželství?

Text: Pavla Dočkalová

Když zazní vášnivé „ano“ a záhy je ho srdceryvně litováno, napadne člověka jediné – myšlenka na anulaci, zneplatnění sňatku. Mnoho lidí žije v domnění, že lze do 24 hodin od obřadu vzít svoje slovo zpět a být opět ve stavu svobodných. Právní řád České republiky ale takovou definici nezná a nepřipouští.

Lze v Česku anulovat manželství?Zobrazit galerii (5)
Foto: pexels.com

Paradox, který se stává

Oč víc se může zdát paradoxní, že někdo chce manželství zrušit těsně po tom, co do něho vstoupí, realita takové případy skutečně zažívá. Většinou se jedná o situace, které jsou výsledkem sázky, vyhecování nebo byl snoubence pod dlouhodobým psychickým působením rodiny a vdát, či oženit se se od něho prostě čekalo.

Lze v Česku anulovat manželství?
Foto: pexels.com

Své o tom ví paní Irena (25), která by dala nevím co, aby si mohla znovu říkat slečna.

  • „Vdala jsem se z recese. Na jedné párty jsem se vsadila s kamarádkou, že klofnu toho největšího frajera. Něco jsme vypily, slovo dalo slovu a mně se zadařilo. Nejenže jsem skončila v jeho objetí, ale hned druhý den jsme si slíbili věrnost až za hrob a usmysleli si, že není na co čekat a lásku jako trám prožijeme jako manželé. Plácli jsme si, v zastavárně koupili prstýnky a skončili se dvěma svědky na úřadě. Po třech dnech společného soužití přišlo těžké vystřízlivění. Nejenže si jako lidi absolutně nerozumíme, ale navíc jsem zjistila, že můj muž má dluhy, exekuce a s prací se zrovna nekamarádí. Chtěla bych vrátit čas.“

Jak z „bryndy“ ven?

Snaha „vzít roha“ se týká obou pohlaví. Červíček pochybností se nevyhýbá ženám, ani mužům.

I kdybyste měli jasno, že jste šlápli „vedle“ byť jen pouhou minutu poté, co vás oddávající úředník prohlásí za manžele, není cesty zpět. Zrušení svazku, který byl uzavřen v souladu s předpoklady vzniku platného manželství, není možné. Ukončit svazek manželský lze pouze rozvodem, smrtí, prohlášením za mrtvého nebo změnou pohlaví.

Vše má svoje „ale“...

Světlými body v právní hantýrce jsou ale pojmy „zdánlivé“ a „neplatné“ manželství. Pokud se vaše naděje na získání vlastní opětovné svobody upírá tímto směrem, pamatujte, že o zdánlivé, tudíž nevzniklé manželství by se jednalo v případě, pokud alespoň u jednoho ze snoubenců nebyly splněny takové náležitosti, na nichž je při vzniku manželství nutno bezvýhradně trvat. U církevního obřadu se za zdánlivý sňatek považuje i akt, který byl uzavřen před orgánem bez oprávnění oddávat.

Kdy lze prokázat neplatnost?

Lze v Česku anulovat manželství?
Foto: pexels.com

Neplatné manželství je pak takové, které bylo uzavřeno, přestože tomu bránila zákonná překážka. Sňatek není možné uzavřít s člověkem mladším 18 let, který je jako nezletilý podle českého právního řádu považován za neúplně svéprávného, pokud neurčil jinak soud. Neplatné manželství bude rovněž v případě, kdy došlo v případě jednoho ze snoubenců v minulosti k omezení svéprávnosti.

Za jakých okolností lze sňatek zneplatnit?

Za neplatné bude manželství prohlášeno i v případě, že došlo ke sňatku mezi příbuznými, a to mezi rodiči a potomky nebo mezi sourozenci, i nevlastními. Svazek by byl zneplatněn i v případě, kdy by se prokázalo, že jedem z manželů je stále manželem/manželkou v jiném manželství, nebo partnerem a partnerkou v registrovaném partnerství.

Zmýlená neplatí

Lze v Česku anulovat manželství?
Foto: pexels.com

Největší míru fantazie a variability pak připouští paragraf, který zmiňuje neplatnost manželství v případě, že byl na jednoho z manželů učiněn nátlak, spočívající v užití násilí nebo vyhrožování. Precedens může být připuštěn i v případě, pokud člověk vstoupil do manželství v důsledku omylu o totožnosti snoubence. Prokázat tuto skutečnost však není zcela jednoduché a zuby si na něm mohou vylámat i ti nejzkušenější právníci.

Poslední slovo má soud

Neexistenci manželství může po zvážení všech návrhů, výpovědí a důkazů rozhodnout jedině soud. Po dobu, než dojde k rozsudku a jeho nabytí právní moci, se považuje manželství za platné. Pokud z manželství vzešly děti a byl nabyt majetek, platí pro rodiče stejné povinnosti a práva jako u rodičů rozvedených ke společnému dítěti. Stejnou mírou pohledu je řešen i majetek.

Svatba jako změna stavu

Lze v Česku anulovat manželství?
Foto: pexels.com

Říct svému protějšku „ano“ znamená, především si tento zásadní životní krok dobře rozmyslet. Manželství není holubník a následky neuváženého počinu mění osudy jednotlivců i celých rodin. Svatba nejsou jen bílé šaty, bohatá hostina a chvíle radovánek. Je to především odpovědnost. Už nikdy nebude nic jako dřív. Myslete na to!

 
 

Přečtěte si více