Marriage Guide online

Budete svědčit na svatbě?

Text: Michaela Vadová

Role svědka na svatbě je pocta a zároveň velká zodpovědnost. Možná ani nemáte představu, co všechno se od svědka očekává a jaké úkoly na svatbě má.

Budete svědčit na svatbě?
Foto: flickr.com - franoccino

Funkce svědka

V dřívějších dobách neexistovaly svatební agentury, které organizaci celého svatebního dne vyřeší za nový manželský pár. Roli organizátora přebíral svědek a to i v opravdu zásadních bodech svatby. Pokud vás čeká tato tradiční cesta, předem si ujasněte, na které z úkolů se máte připravit.

Seznam úkolů

Jestli jste měli představu, že čestně postojíte během svatby za svatebním párem a potom slavnostně podepíšete povinné dokumenty, mýlíte se. Tradičně svědek razantním způsobem pomáhá s organizací celého svatebního dne a podílí se i na jeho přípravách. Základem může být spolupráce nejen se svatebním párem, ale také s rodiči – především s maminkou nevěsty.

Při svatební hostině se svědek dostává ke slovu a to ve velice významném okamžiku – při pronášení svatebního přípitku. Klasicky pronáší přípitek jako první právě svědek a jako druhý se ke slovu dostává otec nevěsty.

Další úlohu za svědka často obstará obsluha restaurace, ale dříve se svědek staral o to, aby měli všichni co pít. Obcházel slavnostní stůl a svatebním hostům osobně doléval víno a další nápoje. Role u svatební tabule tím ale nekončí. Svědek má za úkol oznámit svatebním hostům, jaký další chod je čeká, případně dostává prostor k oznámení jakýchkoliv změn v programu svatebního dne. Všichni si rychle zvyknou na to, že právě tato osoba jakoby provází celým dnem a organizuje také veškeré zábavné zvyky dne i večera.

Družba a družička versus svědek

Možná se v dalších pramenech dočtete, že některou z výše zmíněných úloh zastává družba nebo družička. Jde o to, jak se nevěsta, ženich, družbové nebo družičky a svědkové spolu domluví a jak si úkoly rozdělí. Pokud družbové a družičky budou děti a nejmladší rodinní příslušníci, přechází veškeré úkoly automaticky na svědka.

Poslední úkol

Nezapomeňte na poslední svědkův úkol, kterým je vyprovodit novomanžele ze svatební hostiny do víru svatební noci. Další obměnou je doprovázení směrem na svatební cestu.

Správná volba

Ačkoliv si dnes mnohé páry zajišťují vše kolem svatby sami nebo s pomocí profesionální svatební agentury, neměla by se volba svědků podceňovat. Svědkům nemusíte svěřit vše, ale mohou pro vás alespoň nějaký z výše nabídnutých úkolů vykonat…a věřte, že pokud dobře vyberete z řad přátel, nebo rodinných příslušníků, jistě se zhostí svého úkolu s grácií a hlavně upřímně a s láskou.

 
 

Přečtěte si více