Marriage Guide online

Zajímavé hry na svatbu

Text: Nikol Maršálková

Svatební obřad máte za sebou, ale ta pravá legrace na vás teprve čeká! Kromě již tradičních oslav po svatební hostině, jako je např. novomanželský tanec, rozkrajování svatebního dortu apod. na vás čekají hry, které zorganizují svědkové, nebo družičky. A protože jistě chcete, aby vaše svatba byla jedinečná, poradíme vám originální hry, u kterých se budete za břicho popadat.

Zajímavé hry na svatbu

Tajemný pytel

Zní to zajímavě, že? Tato hra je určená pro 5 – 10 lidí (pokud chcete zapojit více lidí, použijte více pytlů). Spočívá v tom, že do obyčejného pytle nahází organizátor soutěže co nejvíce předmětů (toaletní papír, brýle, klobouk, kalhotky apod.) Skupinka soutěžících si stoupne dokola a za pomocí hudebního doprovodu si hází pytel mezi sebou. U koho skončí pytel, až přestane hudba hrát, vytáhne si z tajemného pytle nějaký předmět a ať už je to cokoliv- musí si to obléct. Hra končí při oblečení posledního předmětu z tajemného pytle. Následuje společné foto.

Vlaštovky na přání / vtipné vzpomínky

Této hry jsou dvě různé verze.

1. Všichni svatebčané dostanou prázdný papír, kam napíšou přání novomanželům. Tento papír pak složí do tvaru vlaštovky. Všechny složené vlaštovky se položí na stůl na jednu hromadu, ze které postupně svatební pár odebírá jednu vlaštovku po druhé a snaží se je hodit do určeného koše. Ty vlaštovky, kterými se strefí do koše, se dají stranou a tato přání se poté nahlas přečtou. Samozřejmě se také splní.

2. Začátek hry je stejný, svatebčané dostanou prázdný papír. Na tento papír napíšou nějakou vtipnou historku s jedním s novomanželů, která zaručeně pobaví všechny přítomné. Poté už jen novomanželé hází vlaštovky do koše a vlaštovky, které propadnou košem, se nahlas přečtou.

Pohádka O svatebním kočáru

Hra je určená pro 9 osob, včetně novomanželů a jeden vypravěč. Ke hře budete potřebovat osm židlí, které budou pomyslně tvořit svatební kočár. Vepředu se na dvě židle vedle sebe posadí hráči, kteří budou hrát roli koně. Za nimi na židli uprostřed bude sedět kočí. Za ním hned svatební pár, který hraje roli královny a krále. Kolem nich sedí ještě 4 hráči, kteří hrají kola vozu.

Úkol? Vypravěč bude vyprávět jednu pohádku. Když hráči uslyší svou roli v pohádce, musí hned vstát. Jakmile nevstanou, nesplní svou roli, dostanou panáka alkoholu, který musí okamžitě vypít, aby mohla pohádka pokračovat. Tato hra je velmi zábavná pro hráče i všechny přihlížející. Alkohol totiž rychle stoupá do hlavy a role se začnou motat. A jak ta pohádka zní?

„Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem vyjížďku do královských zahrad. Král řekne své královně: „Milá královno, zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhne ke králi a královně. Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku.“ Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl před kočár. Král s královnou usednou do kočáru. Královna řekne králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“ Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár.“ Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo. Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekne králi: „Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku.“ Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechna čtyři kola. Podívá se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroluje celý kočár. Po vykonané práci jde kočí ke králi a královně. Popřeje jim hezkou noc a krásné sny na zámku.“

 
 

Přečtěte si více