Marriage Guide online

Beru si cizince. Jaké doklady k tomu potřebuji?

Text: Eliška Jindrová

Vaše láska nezná hranic a rozhodli jste se do toho praštit s někým, kdo nemá trvalý pobyt v České republice? Čeká vás sice nějaké papírování navíc, ale to by vás rozhodně nemělo odradit – není to totiž tak komplikované, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jaká byrokratická procedura vás tedy před uzavřením mezinárodního manželství čeká?

Beru si cizince. Jaké doklady k tomu potřebuji?Zobrazit galerii (3)
Foto: Pixabay.com

Právo na uzavření manželství s cizincem

Je na vás, jestli s partnerem či partnerkou pocházejícími ze zahraničí uzavřete na území České republiky církevní, nebo občanský sňatek. České zákony umožňují obě varianty. Postup je stejný, jako kdybyste pocházeli oba dva ze stejné země. Kontaktujete matriční úřad nebo farnost a domluvíte se na místě a datu svatby.

Před uzavřením sňatku musíte doložit příslušné dokumenty. Než je začnete dávat dohromady, počítejte s tím, že je potřeba je před odevzdání nechat úředně přeložit do českého jazyka a také opatřit příslušnými ověřeními (superlegalizace a Apostille). Jinými slovy, dokumenty musí mít náležitosti úředních listin.

Oba snoubenci předkládají Dotazník k uzavření manželství (je k dispozici na matričním úřadu nebo volně ke stažení) a doklady k uzavření manželství.

Snoubenec, který má trvalý pobyt na území České republiky, předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Beru si cizince. Jaké doklady k tomu potřebuji?
Foto: Pixabay.com

Snoubenec, který trvale žije v zahraničí, dokládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Další výdaje a poplatky za svatbu s cizincem

Beru si cizince. Jaké doklady k tomu potřebuji?
Foto: Pixabay.com

Pokud ani jeden z vás nemá trvalý pobyt na území České republiky, zaplatíte správní poplatek 3 000 korun. Pokud je pouze jeden z vás cizinec, připravte si 2 000 korun. Jestli máte v plánu vzít se mimo stanovenou dobu matričního úřadu, počítejte s částkou 1 000 korun navíc.

Nerozumí váš partner nebo partnerka česky? Na svatební obřad musíte na vlastní náklady přizvat také tlumočníka. Můžete si zažádat o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Nebo využít kohokoliv třeba z řad kamarádů a známých. V tomto případě musí vybraný tlumočník do rukou matrikáře složit slib.

S jakýmikoliv dotazy ohledně svatby s cizincem nebo cizinkou na území České republiky se neváhejte obrátit na příslušný matriční úřad. Nebo prostudujte stránky Ministerstva vnitra ČR.

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-statniho-obcana-ceske-republiky-s-cizincem-na-uzemi-ceske-republiky.aspx.

 
 

Přečtěte si více