Marriage Guide online

Čím dražší svatba tím kratší manželství

Text: Michaela Vadová

Americká studie odhalila velice zajímavé souvislosti mezi sezdanými páry, rozvedenými páry a mezi finanční částkou, kterou investovali do své svatby.

Čím dražší svatba tím kratší manželství

Páry, které začnou svůj společný život drahou svatbou, mají vyšší pravděpodobnost následného rozvodu. Naopak dobré zprávy má Emory University pro šetřílky a spořivé typy.

Studie

Zajímavou studii prováděli Hugo M. Mialon a Andrew M. Francis. Využili řadu pětiminutových on-line průzkumů se zpětnou vazbou od 3.370ti oddaných Američanů. Výzkum se zabýval nejen rodinným stavem, ale také počtem dětí, délkou trvání vztahu před svatbou i po svatbě, vyznání, rasu, pohlaví, vzdělání, věk v době sňatku, příjem domácnosti a v neposlední řadě také použité výdaje na svatbu a vše související.

Marnotratnost

Honosná svatba, předražený zásnubní prsten, nákladný obřad – to všechno jsou faktory, které američtí vědci označili jako příznačné pro možnost budoucího rozpadu manželství. Chcete-li konkrétní příklad: podle studie spadají do skupiny nižší rozvodovosti muži, kteří za zásnubní prsten utratili částku mezi 500 - 2.000 dolary. Naopak ti, kdo investovali od 2.000 až do 4.000 dolarů se až 1,3krát spíše rozvedou.

Podobně u žen: ty, které za drahou svatbu daly 20.000 dolarů a více jsou ve skupině s 3,5krát větší pravděpodobností, že se rozvedou; než ženy, které utratily za svatbu částku mezi 5.000 až 10.000 dolary.

Výzkum prokázal, že páry, které utratili za svatební výdaje méně, než tisíc dolarů mají mnohem nižší rozvodovost.

Souvislosti a poučení

Co si můžeme z výsledků výzkumu odnést? Respondenti, kteří více utráceli na svatebním dni, se poté potýkali se zvýšeným stresem. Ten způsobuje nadměrné zadlužení za svatební obřad a právě tento stres může být jedním z výrazných faktorů, ohrožujících manželství. Podle výzkumu se zdá, že čím vyšší dluhový stres, tím pravděpodobněji se pár rozejde.

Pro nás by se dalo shrnout závěrečné poučení - nejde za každou cenu o to za kolik, ale koho si berete a jací jste partneři...

 
 

Přečtěte si více