Marriage Guide online

Na čem stojí a padá české manželství?

Zajímavé téma nejen pro ty, kdo svatbu chystají, ale i pro ty, kteří mají svatbu už za sebou. Pro Čechy a Češky je důležité několik složek. Které to jsou a jak jste na tom s těmito zásadními podmínkami pro šťastné manželství vy?

Na čem stojí a padá české manželství?

Šťastné manželství – živé manželství se nedokáže vyhnout všem krizím, ale pokud hledáte základ pro spokojené české manželství, podívejte se na následující oblasti, které by měly fungovat ve vztahu oboustranně.

Život rodiny

V českých rodinách jsou důležité děti, ale ještě důležitější je pro většinu manželství věrnost. Chceme být věrní a očekáváme věrnost partnera. Kromě touhy po rodičovství patří do rodinného života ještě jedna praktická položka, která možná více překvapí muže, než ženy – péče o domácnost. I tato zdánlivě nepodstatná věc patří do mozaiky šťastného manželského života. Ačkoliv argumenty nehrají prim, společná péče o domácnost je pro výraznou většinu dotazovaných základní a podstatná věc.

Zabezpečení

Majetkové zabezpečení a bydlení bez vlivů tchýně či tchána je další zásadní předpoklad pro šťastné manželství. Ano dobré bydlení a dobré finanční zabezpečení patří k dalším důležitým faktorům, a pokud máte pocit, že nejsnadněji této roviny dosáhnete doma u maminky, mýlíte se. Ačkoliv finanční důvody fenoménu „bydlíme u rodičů“ mohou být bezkonkurenční, většina párů si přeje bydlet v soukromí a v dostatečné vzdálenosti od ostatních rodinných příslušníků.

Sex

Problematika sexu rozhodně nejde stranou. Češi chtějí být šťastní v posteli a tuto hodnotu berou jako jednu z nejdůležitějších, pro šťastné manželství. Dokonce nutnost, aby to v posteli klapalo, předhonila majetkové zabezpečení i adekvátní příjem rodiny.

Názory

Ačkoliv se protiklady přitahují, někdy je pro manželství lepší přísloví - vrána k vráně sedá. Co má být ve vztahu manželů společné a co může být naopak výborným doplněním dvou protikladů?

Podobná by měla být míra otevřenosti u obou z páru, nadšení pro nové, touha inovovat, zkoušet nové a hledat nové cesty. Důležitá je také podobná kreativita. Otevřený člověk bude dlouhodobě hůře vycházet s někým konzervativním, bez záliby ve změnách.

Dalším důležitým prvkem je schopnost empatie páru, která by ideálně měla být stejně nebo podobně rozvinutá. V neposlední řadě zmíníme zodpovědnost a svědomitost, která má být dalším dlouhodobým pojítkem manželského páru. Naopak snadno představitelné konflikty mohou vznikat tehdy, je-li jeden z páru zodpovědný a svědomitý – a druhý nikoliv.

Naopak vzájemné doplnění dvou rozdílných povah nastává v sebe-vyjadřování (extrovert a introvert) a také v emoční a psychické stabilitě či labilitě – silný stabilní člověk může výborně patřit ke slabšímu, labilnímu člověku.

Inspirace – jak na to, aby manželství dlouho vydrželo?

Ačkoliv se protiklady přitahují, někdy je pro manželství lepší přísloví - vrána k vráně sedá. Co má být ve vztahu manželů společné a co může být naopak výborným doplněním dvou protikladů?

Podobná by měla být míra otevřenosti u obou z páru, nadšení pro nové, touha inovovat, zkoušet nové a hledat nové cesty. Důležitá je také podobná kreativita. Otevřený člověk bude dlouhodobě hůře vycházet s někým konzervativním, bez záliby ve změnách.

Dalším důležitým prvkem je schopnost empatie páru, která by ideálně měla být stejně nebo podobně rozvinutá. V neposlední řadě zmíníme zodpovědnost a svědomitost, která má být dalším dlouhodobým pojítkem manželského páru. Naopak snadno představitelné konflikty mohou vznikat tehdy, je-li jeden z páru zodpovědný a svědomitý – a druhý nikoliv.

Naopak vzájemné doplnění dvou rozdílných povah nastává v sebe-vyjadřování (extrovert a introvert) a také v emoční a psychické stabilitě či labilitě – silný stabilní člověk může výborně patřit ke slabšímu, labilnímu člověku.

Na závěr

V některých věcech je perspektivní mít podobného partnera, ale samozřejmě nemusíte být dvě totožné kopie. Společný náhled na hodnoty je výborný, společná otevřenost i empatie přeje dlouhodobým vztahům…nicméně v ostatních záležitostech se může projevovat krása pestrosti.

 
 

Přečtěte si více