Marriage Guide online

Poplatková byrokracie; co a za kolik?

Text: Pavla Dočkalová

Svatba není zadarmo, ba dokonce to není ani levná záležitost. Nic objevného pod sluncem. Každý, kdo se chystá do chomoutu, s výdajovým finančním rozpočtem počítá. Hlouběji do kapes ale bude muset sáhnout v oblasti byrokratických poplatků.

Poplatková byrokracie; co a za kolik?Zobrazit galerii (3)
Foto: pixabay.com

Civilní sňatek na úřadě nebo vysněném místě mimo oficiální oddávající místo, podléhá poplatkové vyhlášce. Správní poplatky pracují s částkou jeden, dva a tři tisíce, přičemž některá města uplatňují i takzvané režijní poplatky, které se mohou vyšplhat i na tisíce korun.

Jak je to možné?

Dříve bývalo dobrým zvykem, že nejméně jeden den v týdnu byla svatba v obřadních místnostech zdarma minimálně pro snoubence s trvalým pobytem v místě konání. Dnes už tato skutečnost všude neplatí. Města i vesnice se brání, že mají se svatbami větší výdaje na elektrickou energii, výzdobu, hudbu a další náklady. Za obřad tudíž snoubenci zaplatí částku v řádu stokorun, dle provozního sazebníku města.

Tisícovku oželíte, když...

Poplatková byrokracie; co a za kolik?
Foto: pixabay.com

Jeden tisíc korun se obecně vzato platí v případě, že chcete mít obřad jinde v oddací místnosti, než kde máte trvalé bydliště, nebo v případě, že se oddávají cizinci s trvalým pobytem v Česku, nebo dochází ke sňatku mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Dva tisíce zaplatíte za...

Částku dva tisíce zaplatíte, když jsou oddáváni čeští občané, z nichž jeden má trvalý pobyt na území ČR a druhý ne, nebo si řeknou své „ano“ dva cizinci, z nichž opět jeden má a druhý nemá trvalý pobyt na území naší republiky. Minimálně 2 tisíce zaplatíte i za možnost pořádat obřad jinde, než v určené obřadní místnosti. Tato částka zcela jistě nemine ani ty, kteří chtějí obřad v jiný den, než který má matrika k oddání určený.

Tři tisíce +

Tři tisíce k úhradě platí pro svatbu mezi cizincem, který nemá trvalý pobyt v ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště v Česku + mezi cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR + mezi českými státními občany, kteří nemají trvalé bydliště v České republice. Nejméně 3 tisíce uhradí i snoubenci, kteří si přejí obřad mimo obřadní místnost a současně mimo oficiální oddávací den. V praxi tomu odpovídá například obřad v přírodě v pracovní den.

Znojemská rarita

Pět tisíc cvaknete v okamžiku, kdy si budete přát datum svatby v neděli nebo ve státní svátek. Je dobré si připomenout, že všechny poplatky se sčítají a suma, kterou snoubenci na úřad zaplatí, může být vyšší. Rarita je spatřována ve městě Znojmo, které proslulo tím, že z něj snoubenci utíkají. Za obřad mimo úřední síň je účtována částka 10 tisíc korun, což část snoubenců vnímá přinejmenším za neetické. A Znojmo určitě není v republice osamoceno.

Smluvní platby jinde

Poplatková byrokracie; co a za kolik?
Foto: pixabay.com

Co se nebyrokratických poplatků týče, svatební rozpočet by měl počítat i s výdaji, které si účtují soukromé subjekty, které zázemí k obřadu poskytují. Jedná se o hotely, restaurace, salonky nebo víceúčelová zařízení. Bezplatné ale nejsou ani státní objekty, jde zejména o zámky, hrady, letohrádky, botanické zahrady nebo veřejné parky. Tam je nutné uhradit zábor prostranství.

Výše poplatků se liší region od regionu, město od města. Všeobecně řečeno, v turistických oblastech jsou ceny vyšší, než v obci bez zvláštního významu. I v případě církevního sňatku je nutno počítat s poplatkem matrice, která vyřizuje administrativní úkony.

Soudy podražily

V souvislosti s institucí manželství není možné nezmínit, že dvojnásobně podražily soudní poplatky, které řeší například vypořádání společného jmění manželů, pod které spadá zúžení i rozšíření společného vlastnění, včetně podílového spoluvlastnictví. Dále se zvýšení poplatků týká řízení o určení rodičovství a v poslední řadě i samotného rozvodu. To jsme už ale v jiném příběhu, který se nikoho z vás jistě týkat nebude :-)

 
 

Přečtěte si více