Marriage Guide online

Propad tržeb svatebního trhu může letos dosáhnout až závratných 2 miliard korun

Text: Petr Kollman

Rok 2020 byl v očích svatebního trhu očekáván jako jeden z nejvýnosnějších za poslední dekádu, a to díky magickému datu, které si vyhlédlo pro svůj svatební den mnoho párů. Opak je však pravdou.

Tvrdou ránu totmuto odvětví zasadila koronavirová krize a následná vládní opatření a omezení. Mnoho nevěst a ženichů si přeložilo termíny svatby až na příští rok, nebo významně slevilo ze svých požadavků a rozpočtu.

Propad tržeb svatebního trhu může letos dosáhnout až závratných 2 miliard korun

Jen za první polovinu roku je propad sňatků meziročně o 42%

Dle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu užavřeli Češi v první polovině roku jen 13,4 tisíce sňatků, což je o 9,6 tisíce méně než v roce předcházejícím. Do této statistiky však nejsou zahrnuti cizinci, kteří pořádají v Čechách i několik tisíc svateb ročně. Letos však díky omezením tyto svatební obřady zažily vůbec největší propad.

V březnu 2020 bylo historicky nejméně sňatků vůbec

Na historické minimum se svatby propadly v měsíci březenu, kdy se uskutečnilo jen 631 sňatků. To představuje nejnižší měsíční počet sňatků za více než stoletou historii České republiky.

Levné, nebo žádné svatby

Mnoho nevěst netušilo, zda v jejich zvoleném termínu budou moci mít svatbu, kdy všechna omezující opatření a restrikce skončí, kolik svatebních hostů nakonec na své svatbě budou moci mít, či jestli bude nutnost i zde nosit roušku. I proto se mnoho z nich rozhodlo termíny přesunout na podzim, nebo až na příští rok.

Ve srovnání s obdobím prvního pololetí roku 2019 byl mezi snoubenci zaznamenán vyšší podíl rozvedených či ovdovělých (30 %), tedy těch, kteří nevstupovali do manželství poprvé a vyšší byl i průměrný věk ženichů a nevěst. U těchto párů jsou však svatby jen formálního charakteru a mnoho z nich nepřekročí rozpočet 50 tisíc korun. To potvrzují i námi poptané svatební agentury a dodavatelé.

Největší propad hlásí restaurace, catering a svatební místa

Nejvíce zasaženými jsou dle svatebních agentur dodavatelé, kteří se specializovali hlavně na zahraniční svatby a následují restaurace, svatební místa a více než 20% propad hlásí i svatební salony.

Přední český ekonom uvádí propad o 1,23 miliardy korun

Přední český ekonom Lukáš Kovanda sdělil prostřednictvím svých webových stránek, že jen za první polovinu letošního roku 2020 hlásí svatební branže propad o 1,23 miliardy korun, a to díky významnému ubytku svatebních obřadů konaných v prvním pololetí. Situace je pro toto odvětví velmi vážná a očekává se, že se ani v druhé půlce roku statistiky o moc nezlepší.

Výhled pro svatební branži letos není pozitivní

Očekávalo se, že na podzim a případně i v zimě, kam přesunulo mnoho nevěst své termíny svatby, již bude situace výrazně lepší, opak je však pravdou, jelikož v posledních dnech jsou přírůstky počtu nakažených velmi znepokojivé a výhled tomuto trendu moc nenahrává. Otázkou tedy zůstávají omezující opatření, která mohou vážně narušit ještě letos plánované svatby.

 
 

Přečtěte si více