Marriage Guide online

Svatby netřeba bezhlavě rušit; restartujte svoje plány!

Text: Pavla Dočkalová

Oči pro pláč zbyly nevěstám, které měly v březnu a dubnu vstoupit do stavu manželského. Přestože právo na sňatek patří podle Ústavy mezi základní lidská práva, vše změnil Nouzový stav, jenž vláda vyhlásila 12. března 2020 na dobu třiceti dnů. Ještě nikdy v novodobé historii nebyl vznik manželství dotčen takovým způsobem. Jak se s nevídanou situací vyrovnali snoubenci, oddávající, nevyjímaje dotčené svatební dodavatele?

Svatby netřeba bezhlavě rušit; restartujte svoje plány!Zobrazit galerii (3)
Foto: utahbrideandgroom.com

Nouzový stav je krizové období, které vyhlašuje vláda z důvodu obecného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetkové hodnoty, nebo vnitřní pořádek a bezpečnost obyvatelstva. Toto nařízení může výrazně omezit práva osob a je závazné pro všechny. Bez souhlasu Poslanecké sněmovny může být vyhlášen nejvýše na 30 dnů. Prozatím je tak platný do 12. 4.2020.

Paralyzované Česko

Omezení a potažmo znemožnění svateb bude mít obrovský dopad do právní, společenské i ekonomické sféry. Česko je v šoku a jeho občané paralyzováni. Ještě nikdy nestáli takto zblízka neviditelné hrozbě, které předchází strach, panika a neschopnost definovat důsledky. Lidé mlčky čekají, co se bude dít dál. Prozatímní vývoj není příliš optimistický. Zákaz shromažďování osob se bohužel vztáhl i na svatby, které nejsou vnímány jako neodkladná úřední záležitost.

Prvotní opatření bylo o poznání mírnější. Přestože počátkem března dostaly svatby omezení, co do počtu hostů, nejprve na 100 osob a posléze na třicet, nárokům na karanténní opatření to nestačilo. Co naplat, že snoubenci, kteří měli termíny objednané mnoho měsíců předem a vše připravené, byli ochotni zredukovat počet svatebčanů na minimum, tak, aby se jednalo jen o rodinné příslušníky. Přísná opatření byla neúprosná. Stopku dostaly svatby církevní i světské.

Cukroví sezobaly slepice

  • „Je to k uzoufání,“ říká slečna Valerie (33). Svatbu se svým přítelem chystala osm měsíců. Vše bylo dohodnuto do nejmenšího detailu. Původně jsme měli mít asi 120 hostů. Po prvotním omezení počtu ze strany úředních nařízení jsme požádali o pochopení naše pozvané přátele a kolegy, aby se nezlobili a vzali příslib své účasti zpět. Tím jsme se zúžili pouze na rodinu. Zůstalo nás asi šedesát. Když přišlo druhé opatření, omluvili jsme se i strýčkům a tetičkám a byli připraveni jít na radnici pouze s rodiči, svědky a sourozenci. Ani to ale nestačilo a nás velmi mrzí, že i když jsme se snažili být flexibilní a nevadilo by nám stát před oddávajícím v roušce, nakonec to nepomohlo. Některé nasmlouvané dodavatele se nám podařilo zrušit, jiné ne. Napečené cukroví si asi dají slepice. Finanční náklady, které vyšly vniveč, jdou do desítek tisíc a nejhorší je nejistota.“

Výjimka existuje

Málokdo ale ví, že výjimka z přísného opatření existuje. V ohrožení života lze i za nouzového stavu manželství uzavřít před kterýmkoli orgánem veřejné moci nebo církve. „Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný obřad provést podle § 667 Občanského zákoníku každý úřední orgán, a to na kterémkoli místě. To platí obdobně i pro církevní sňatek. K této praxi ale není možné sáhnout, pokud není jeden ze snoubenců ohrožen na životě.

Svatbám se opět blýská na lepší časy

Svatby netřeba bezhlavě rušit; restartujte svoje plány!
Foto: shutterstock.com

Po 14 dnech přísné karantény vláda polemizovala, zda zmírnit striktní opatření a nebo nouzový stav prodloužit v současném pojetí. Aktuálně prodloužila omezení volného pohybu až do 11. dubna. Testuje se však i varianta takzvaného trasování, kdy by se zvláštní režim karantény týkál jen určitých osob a lidé zdraví by mohli po Velikonocích žít v běžném režimu. Tím pádem by došlo i k postupnému znovuobnovení sezdání. S největší pravděpodobností při omezeném počtu osob při samotném obřadu (pouze svědkové a rodiče) a při okleštěné verzi řeči oddávající. Stejně skromně a ryze úředně fungovaly i obřady za Protektorátu nebo druhé světové války.

Naděje na to, že znovu uslyšíme svatební zvony znít, žije. Ačkoliv se ještě před několika dny zdálo, že je vše ztraceno a snoubenci si zoufali a služby rušili, dnes je spíše na místě přemýšlet, jak svou svatbu restartovat a optimalizovat, aby vyhověla předpisům, individuálním představám a zejména ochránila zdraví a bezpečí účastníků. Protože jde o velmi organizačně náročnou a emočně vypjatou situaci, je na místě okamžitě kontaktovat svatebního koordinátora, který vám pomůže nejen s konkrétními změnami, ale hlavně s přípravou provizorního scénáře.

Až skončí nouzový stav...

Co se stane v okamžiku, kdy nouzový stav skončí? Kdo je připraven, není překvapen. Je velmi pravděpodobné, že svatby budou patřit k prvním úředním aktům, které Vláda v postupném režimu uvolňování povolí. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula již deklaroval, že tvrdá dikce opatření zmírní po Velikonocích a v červnu by mohly svatby probíhat ve velmi omezeném formátu.

V praxi by to mohlo znamenat: obřad v kruhu rodinném, s rouškami na tvářích a za užití přísných hygienických návyků, jako je dezinfekce a absence vyjádřených gratulací (žádné polibky, objímání, potřepání rukou). Některé úřady možná přistoupí i ke zbudování dočasného plexiskla mezi snoubenci a oddávajícím, aby bylo bezpečnosti učiněno za dost. Podzimní svatby by už mohly probíhat v běžném režimu.

Co teď a co potom?

V první řadě nepodléhejte špatné náladě. Nikdo neví nic konkrétního a koronavirus může kolovat obdobně, jako virus chřipky. To znamená, sezónně a může stejně rychle zmizet, jako se objevil. Nepanikařte a neusínejte na vavřínech! V první řadě kontaktujte svého svatebního koordinátora, aby komunikoval s dodavateli a aktivně pracoval na „staronovém“ scénáři.

Pokud svatebního koordinátora ještě nemáte, je nejvyšší čas si ho najít. Koordinátor má nejen „dlouhé prsty“ a důležité kontakty, ale zároveň dokáže více zachovat chladnou hlavu v případném posunutí termínů. Pomůže vám odpovědět na mnoho otázek ohledně organizace a ochrání vás před zbytečným stresem.

Není na místě vše bezhlavě rušit! Červnové termíny budou moct být s největší pravděpodobností realizovány s výše uvedenými omezeními. Již dneska žijí internetová diskusní fóra tím, že nastane "svatební rouškománie", jaké typy a barvy ústenek svatebčanům našít a jak originálně si tento den užít, abyste na něj vzpomínali s radostí a úsměvem.

Krůček za krůčkem

Svatby netřeba bezhlavě rušit; restartujte svoje plány!
Foto: pixabay.com
  • 1. Kontaktujte vaše svatební místo a pokuste se dohodnout na přesunutí termínu. Informujte se o storno poplatcích, požádejte o shovívavost
  • 2. Veďte dialog se svými dodavateli služeb a ubezpečte je o tom, že jejich služby využijte později nebo v jiné míře. Většina z nich situaci chápe a snaží se vyjít vstříc
  • 3. Informujte vaše hosty, že vzniklou situaci monitorujete a jako komunikátor zvolíte svatební webové stránky nebo soukromou skupinu na sociální síti
  • 4. Navrhněte si vlastní svatební roušku pro sebe i vaše hosty. Motivy roušky mohou mít legrační charakter
  • 5. Nepodporujte paniku, zkuste se na situaci podívat s nadhledem a věřte, že v tom nejste sami!

Přestože letošní rok měl plánovitě trhnout rekordy, co do počtu svateb, záložní podzimní termíny jsou určitě ještě k dispozici. Byla by škoda vše hodit za hlavu a nevyužít potenciálu a šikovnosti českých ručiček. Lidé se brali i v horších dobách. V časech Protektorátu, válek i nejistot. Manželství, z těchto dob vzniklá, byla vždy pevná, neboť si lidé více vážili sami sebe, svého zdraví a neřešili malichernosti. Společně to jistě zvládneme.

 
 

Přečtěte si více