Marriage Guide online

Zaostřeno na matku svatby

Text: Pavla Dočkalová

Jakoby to bylo včera, co jste se narodila a dnes vás povedou k oltáři. Uteklo to jako voda. Z roztomilého děvčátka se rázem stala dospělá žena, která má celý život před sebou a právě se do něj chystá definitivně vkročit pravou nohou. Oficiální okamžik, skrze něhož nevěsta definitivně vylétne z rodičovského hnízda, nemusí být z pohledu maminek zcela radostný.

Zaostřeno na matku svatbyZobrazit galerii (4)
Foto: shutterstock.com

Ano, skutečně je to tak. Ne že by svatba nebyla veselkou v pravém slova smyslu a chyběla na ní dobrá nálada, maminky nevěsty a ženicha však mohou s různou intenzitou vnímat pocity smutku a nostalgie. Nezřídka ukápne i nějaká ta slzička lítosti. Podle psychologů se jedná o běžnou reakci na stres, jímž pro rodiče, zejména maminky, sňatek potomka bezesporu je. Přece jen, dítě se vám nevdává ani nežení každý den. Na klidu nepřidá nejistota, s jakou frekvencí budou svého potomka nadále vídat, jaká role jim bude v rodinné hiearchii náležet, jak se osvědčí v pozici tchýně a jak zvládnou v budoucnu svou babičkovskou úlohu. Je jen na vás, jaká pravidla a hranice nastavíte a zda budou výsledkem přirozeného vyústění, milého kompromisu nebo dohody na sílu.

Matka svatby: prudička nebo kontrolorka?

Matkou svatby je vždy a pouze maminka nevěsty. Žena, která svou dceru porodila a vychovala, většinou velmi bystře zpozorní už při první zmíňce o tom, že se dcera chystá pod čepec. Podvědomě cítí, že se svatebním dnem její dcery přichází zviditelnění a velká odpovědnost rovněž pro ni. V nejlepším slova smyslu lze parafrázovat její působnost jako rádkyně a dohlížečky, aby mladí dostáli všemu, co se sluší a patří.

Že to ne vždy bývá snoubencům po chuti, tlumočí lidová slovesnost, podle níž je matka svatby osobou kontrolující až komandující: „aby bylo dosti napečeno, aby se s výslužkou nezapomnělo na sousedy, aby nebyly opomenuty tety v desátém pokolení nebo aby se dbalo na ohlášky, protože utajená svatba je ostuda a nabádá ke spekulacím, nedej bože, co by na to řekli lidi.“

Zaostřeno na matku svatby
Foto: pixabay.com

Matka svatby je výsadou i prokletím. Přestože si sama jistě vzpomene, jak univerzálně mohou tyto dobře míněné rady v uchu nevěsty vyznít a že si kdysi v její kůži přísahala, že taková nikdy nebude, léta s léty se sejdou a kontraproduktivní indikace je, chtě-nechtě, na světě.

Tělo bez duše...

O tom, že se matky svateb mohou v slavný den své dcery cítit, jako by jim někdo vyrval srdce z těla, tak není žádných pochyb. Nepochopí to nikdo, kdo danou situaci na vlastní kůži nezažil. Její „malá“ holčička, u jejíž dětské postýlky trávila bezesné noci, když byla nemocná, nebo jí rostly zuby, láska a středobod celého dosavadního žití, jí od oltáře udělá pomyslné PÁ PÁ. Nezbývá nic jiného, než se s novou skutečností pořádně poprat a nenechat se tím dostat na lopatky.

Začít může hned při prvotních přípravách. Pakliže maminka, stůj co stůj, touží po nějaké organizační funkci, odkažte ji na svatebního koordinátora. Snadno ji zabaví a najde pro ni odpovídající využití. Vyhnete se tak mnoha nedorozuměním. Pakliže je maminka uvědomělá a vystačí si v pozici nejbližší důvěrnice, běžte s ní vybrat své svatební šaty. Uděláte si radost vzájemně.

Jak zvládnout modelové situace? Vyjděte si vzájemně vstříc...

Zaostřeno na matku svatby
Foto: pixabay.com

1. UŽ NIKDY NIC NEBUDE JAKO DŘÍV!

Nesmíření se s realitou. S tím, že dcera dospěla, se maminka ne a ne smířit. Dopředu je nevrlá ze všech variant a svatebních harmonogramů, které jí předložíte. Obává se budoucna, má strach, že už nebude tou nejdůležitější osobou ve vašem životě

► Promluvte si s předstihem, jak častý bude váš budoucí kontakt, naplánujte návštěvy a vytipuje možnosti aktivně strávených společných chvil. Uvidíte, že i nejstudenější a nejzatvrzelejší „ledovec“ pod hřejivým usměvavým paprskem ihned roztaje

2. CO KDYŽ SI NESEDNOU S VAŠIM MANŽELEM

Pověst tchýně předchází. Není na světě snad zlověstnějšího vztahu, než (ne-)přátelství manžela a nevěstiny matky. Většinou jde o nesympatie uměle pěstované, které pramení z předsudků a zbytečných nepochopení. Příčinou bývají matčiny obavy, zdali muž s dcerou hezky zachází a zdali se s ním má jako „v bavlnce“.

► Ubezpečte maminku, že jste si svého muže vzala po uvážlivém rozhodnutí, že znáte jeho klady a zápory a jste s nimi srozuměna. Že jste do svazku s ním vstoupila dobrovolně a mamčiny obavy jsou zcela liché a zbytečné

3. NEKONSTRUKTIVNÍ KRITIKA, PODRÝVÁNÍ AUTORITY

Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. Možná až přespříliš razantní srovnání, ale čím dál častěji se budoucí mladé paní dostávají do pozice srovnávaných, poměřovaných a kritizovaných podle neexistujících norem z vnějšího prostředí. Zkušené maminky jednoduše chtějí, aby se dcery vyvarovaly jejich chyb a snaží se jim svá moudra vnutit. Obvykle jsou přesvědčeny, že vědí naprosto přesně, co je pro mladý pár nejlepší.

► Nechte maminku vymluvit a řekněte jasné NE. Každý z nás je tabula rasa, má vlastní život a musí si své odžít sám. Poděkujte mamince za veškerou péči a ujistěte ji, že jste jedinečný originál, který na světě nemá a nechce mít konkurenci. Pakliže to zvládnete s úsměvem na tváři, jistě se i tento nepříjemný hovor stane konformním.

Zaostřeno na matku svatby
Foto: pixabay.com

Za každé situace, buďte ve vztahu matka-dcera ta iniciativnější. Dopřejte mamince pocit vzájemné sounáležitosti a ubezpečte ji, že svatbou nic nekončí, pouze se jedna epizoda vašeho života uzavírá a další společná perspektiva je před vámi.

Bye, bye, mamince

Jediným úkolem matky svatby je si den „D“ spolu s dcerou pořádně užít a hodit všechny starosti za hlavu. Přejeme vám z celého srdce, ať se vám to podaří. A pakliže někoho z přítomných přemohou emoce, ať jsou to jen slzy štěstí, doprovázené úsměvem na tváři.

 
 

Přečtěte si více