Marriage Guide online

Znáte handfasting? Keltský rituál dobývá Česko

Text: Pavla Dočkalová

Už jste někdy slyšeli slovo „handfasting“? Víte, co znamená a jaký obyčej se k němu váže? Na úvod prozradíme, že jde o prastarý keltský zvyk, který se v moderní pojetí mění na snoubenecký předsvatební rituál. A má lehce kontroverzní minulost.

Znáte handfasting? Keltský rituál dobývá ČeskoZobrazit galerii (3)
Foto: pinterest/wantthatwedding.co.uk

Původně měl handfasting zcela prozaický význam, a to manželství na zkoušku. Rok a den mohli staří Keltové zkoušet, zda jim vybraný partner vyhovuje ve všech podobách. U stolu i v posteli, ve dnech dobrých, i dobách zlých. Muži mohli otestovat, zda je jejich vyvolená „do kočáru i do vozu“, ženy zase sledovaly, jak si mužský stojí jako lovec a ochránce budoucí rodiny.

Do roka a do dne

Muži i ženy mohli bez následků ze svého příslibu couvnout a vzít své slovo zpět. A nikdo jim to neměl za zlé. Závazku na „rok a den“, který z druidů a vikingů dělal muže a ženu na jednu sezónu, předcházelo symbolické svazování rukou jako pohanský rituál s požehnáním bohů ve stylu „tihle dva to spolu chtějí zkusit.“ Handfasting v něčem imitoval formální zásnuby, lišil se však magičností zasvěcení a naturalistickou autentičností.

Magický ceremoniál

Znáte handfasting? Keltský rituál dobývá Česko
Foto: pinterest/ aleworldjustbe.files.wordpress.com

Podobné „předsňatky“ byli známé i v jiných kulturách, například také u některých slovanských kmenů. Magický obřad probíhal tak, že muž a žena byli zbaveni svých hříchů, a to okouřením kadidlem, pokropením svěcenou vodou a dále očistou ohněm. Handfasting prováděl okultní kněz nebo kněžka, kteří vzývali nejrůznějšími zaklínadly bohyně čtyř živlů – ohně, vody, vzduchu a země. Pomocí drahých kamenů, oblázků nebo květů vytvořili s mužem a ženou kruh, v němž byl pár spojen svázáním rukou pod dohledem bohů. Ke svazování rukou se používaly nejrůznější stuhy, provázky, ale i lana. Muž i žena během obřadu prohlásili, že se dobrovolně zavazují a svazují k sobě, myšleno v přeneseném významu slova i prakticky.

Rituál poutání

Dnes se rituál do svatebních ceremonií opět navrací. Avšak v omezené formě. Je naprosto běžnou součástí anglických a západoevropských obřadů a provozuje se i v české katolické církvi, kde ruce novomanželů k sobě poutá kněz. Rituály ale postrádají zaříkávání a mají ryze decentní charakter.

Novodobě se rozmáhá handfasting jako sólo rituál, který buď vlastní svatbě předchází nebo ji následuje. O pastorační pomoc lze požádat kamarádky nebo profesionály, kteří se tímto zabývají.

Pakliže budou snoubenci toužit po začlenění handfastingu ke klasickému obřadu na úřadě, je třeba o to požádat oddávajícího úředníka předem. Nic nebrání tomu, aby úlohu mediátora přijal a oddal pár i pomocí pohanského zvyku. Někteří snoubenci řeší handfasting na after party, kde ho pojímají jako extra zábavnou show pro hosty. Jiní partneři ceremoniál podstupují v naprostém soukromí pod vedením terapeutického kouče a vnímají ho jako intimní oduševnělé oddání se sami sobě, jako vlastní duševní splynutí.

Manželství na zkoušku?

Znáte handfasting? Keltský rituál dobývá Česko
Foto: pinterest.com

Tak, či tak, handfasting se stále více začleňuje do českých svatebních zvyklostí a je jakousi alternativou k zažité klasice. Nevylučuje ji, ale svým způsobem rozšiřuje a doplňuje. Je ale nutné zmínit, že handfasting v žádném případě zákonný obřad nenahrazuje a nemá v českém právu oporu. Handfastingový rituál tak není možné vnímat jako právoplatné sezdání.

Český právní systém rovněž nepočítá s manželstvím na zkoušku. Formálně je ošetřen pouze institut druha a družky, který muži a ženě prokazatelně žijícím v páru určitou dobu přisuzuje určitá práva, zejména majetkového charakteru.

 
 

Přečtěte si více