Marriage Guide online

Co obnáší svatba v zahraničí?

Text: Pavla Růžičková

Pokud se vaše svatba neodehrává na území České republiky, ale v zahraničí, asi nepočítáte s přítomností většího počtu svatebčanů. V případě, že mají oba snoubenci české občanství, mohou se mimo území ČR vzít při civilním i církevním sňatku před příslušným cizozemským úřadem. Pokud jde o civilní formu, sňatek je možno uzavřít před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje si ověřit, zda je sňatek uzavřený před příslušným zahraničním orgánem také uznáván jako platný i u nás v České republice.

Co obnáší svatba v zahraničí?Zobrazit galerii (4)
Foto: facebook

Svatba v zahraničí

V zahraničí se forma sňatku řídí podle podmínek a právních předpisů země, ve které se chcete nechat oddat. Samotná způsobilost českého občana k uzavření manželství včetně podmínek jeho platnosti se ale řídí českým právním řádem. Před svatebním obřadem proto posuzuje zastupitelský úřad České republiky, zda uzavření sňatku nebrání žádné okolnosti. Právě před tímto úřadem se také nemohou brát například lidé s cizí státní příslušností a bez státního občanství. Je nutné zahájit komunikaci s úřadem, který vás má v zahraničí sezdat Spojte se s příslušným matričním úředníkem. Jde-li o zastupitelský úřad ČR, obracejte se na konzulárního pracovníka.

Zastupitelský úřad

Doklady je potřebné vyřídit podle tamních konkrétních místně příslušných úřadů. V případě nutnosti zprostředkuje příslušný zastupitelský úřad ČR potřebné vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. To se ale vydává pouze na žádost českého občana. Pokud se berete na zastupitelském úřadě ČR, po vyplnění dotazníku o uzavření manželství, který obdržíte na konzulárním oddělení, musíte předložit rodný list, doklad o státním občanství a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Jestliže jste rozvedeni, je nutné dodat i platné soudní rozhodnutí o rozvodu. Doložení dokladů platí i pro vdovce a vdovy, kteří předkládají úmrtní listy. Doklady musejí být předloženy v úředních opisech či ověřených fotokopiích. Cizojazyčné doklady předložte s úředním překladem do českého jazyka s předepsanými ověřeními. Podmínky se mohou lišit podle mezinárodní smlouvy, je-li jí naše země vázána.

Co obnáší svatba v zahraničí?
Foto: facebook

Poplatky na zastupitelském úřadu

Správní poplatek za uzavření manželství na zastupitelském úřadě ČR je v zahraniční destinaci ve výši 5 000 korun. Zastupitelský úřad ČR vyplní formulář o Protokolu o uzavření manželství pro účel oznámení uzavření manželství v zahraničí. Ten i s potřebnými doklady zasílá Zvláštní matrice vedené Úřadem městské části Brno - střed. Zároveň řeší i vydání českého oddacího listu. Než jej obdržíte, vydá vám zastupitelský úřad dočasné potvrzení o uzavření manželství. Český oddací list řeší příslušný zastupitelský úřad ČR, či matrika v místě trvalého pobytu. Obrátit se lze i na Zvláštní matriku vedenou Úřadem městské části Brno – střed, kde vám český oddací list vystaví.

Formuláře a úřady

Formulář a seznam náležitostí nutných pro vyřízení žádosti o zápis uzavření manželství je k dispozici na internetových stránkách Úřadu městské části Brno - střed. Pokud se budete brát před příslušným cizozemským úřadem, kontaktujte tento úřad. Tam vám sdělí, kde získat formuláře a jaké dokumenty budou nutné k uzavření sňatku. Konkrétní tiskopisy vám zde poskytnou. Pokud jde o poplatky, liší se podle zvolené země. Výše správních poplatků se před cizozemskými úřady řídí jejími předpisy. Svatba v zahraničí je zajímavou a nevšední životní zkušeností. Intimní a exotickou svatbu je třeba začít zařizovat více dopředu a počítat se součinností třetí zahraniční strany. Rozhodně to za to ale stojí.

 
 
Co obnáší svatba v zahraničí?Co obnáší svatba v zahraničí?

Přečtěte si více