Marriage Guide online

Cizinec, jako svědek na svatbě. Jaké náležitosti je potřeba splnit

Text: Michaela Vadová

Za svědka si vybíráme svého nejbližšího z rodinného kruhu, nebo hledáme v okruhu nejlepších přátel. A pokud má budoucí nevěsta nebo ženich duši cestovatele, mohou své svědky najít mezi svými zahraničními přáteli. Co vše je nutné zařídit, pokud svědkem na svatbě bude cizinec?

Základní podmínky společné pro všechny svědky

Svědek na svatbě patří ke klíčovým osobám obřadu. Bez rodičů, bez bílých šatů i bez tónů Svatebního pochodu vás oddají – ale bez svědků to nepůjde. Svědek – i ten ze zahraničí – musí být svéprávný, plnoletý a mít s sebou platný průkaz totožnosti.

Splňuje-li váš svědek tyto podmínky, ale navíc je to cizinec – musíte brát ohled ještě na klíčový faktor – zda rozumí, nebo nerozumí česky. Podle toho bude mít průběh svatby dva možné scénáře.

Svědek cizinec nerozumí česky

Pokud váš svědek nerozumí česky, musíte na svatbu pozvat soudního tlumočníka. Ten bude tlumočit řeč oddávajícího do svědkova jazyka.

Počítejte s tím, že služby soudního tlumočníka si musíte domluvit včas a do svatebního rozpočtu si přidejte náklady na překládání. Na druhou stranu bývají úřední obřady poměrně krátké a je pravděpodobné, že se s cenou tlumočení vejdete do sazby za jednu hodinu.

Svědek cizinec rozumí česky

Pokud svědek cizinec česky rozumí, ušetříte si komplikace se soudním tlumočníkem, ale bude nutné vyplnit čestné prohlášení. V něm svědek prohlašuje, že v plném rozsahu rozumí mluvenému slovu v českém jazyce při svatebním obřadu a že nepožaduje tlumočníka.

Obsah čestného prohlášení

Cizinec, jako svědek na svatbě. Jaké náležitosti je potřeba splnit

Tento dokument obsahuje standardní údaje, které svědek vyplní: jméno; datum; místo narození a stát; bydliště. Dále následuje samotné čestné prohlášení, po kterém se vypisují informace o obřadu. Cizinec zde potvrdí svou roli svědka. Doplní se údaje o příslušné církvi či úřadu, kde je sňatek uzavírán, jeho datum a jména nevěsty a ženicha.

Svým podpisem dokument potvrdí svědek i oddávající.

Na konci dokumentu se pod podpis svědka vyplňuje číslo jeho cestovního dokladu (číslo pasu), kdy a kým byl vystaven.

Tento vyplněný dokument vám postačí k tomu, aby svědek mohl na vaší svatbě právoplatně svědčit. Pokud jsou oba svědkové cizinci, budete muset připravit dokumenty dva.

Jinak vám nic nebrání v tom, aby váš svědek byl zahraniční kamarád, dobrý přítel ze studijního pobytu v cizině, nebo kamarádka z dovolené…

 
 

Přečtěte si více