Marriage Guide online

Co všechno je nutné pro svatbu v kostele

Text: Michaela Vadová

Svatba v kostele versus svatba na úřadě jsou dvě hlavní kategorie, které u nás máme. Samozřejmě obřady nejsou omezené na tato dvě místa a již dávno se slaví na hradech, zámcích, v zahradách, v parcích i na dalších různých místech. Nicméně pokud vás stále láká kostel a krása posvátného chrámu, měli byste předem vědět, co je třeba rozmyslet.

Co všechno je nutné pro svatbu v kostele

Může se v kostele vzít každý? Co musí snoubenci splňovat a jaké zařizování je čeká? Ačkoliv církevní sňatek je v úředním slova smyslu roven sňatku civilnímu, přesto jsou podmínky, abyste se mohli vzít v kostele, zcela jiné.

V kostele

Na prvním místě by každý, kdo touží po svatbě v kostele, měl mít jasno, proč se chce vzít právě v kostele. Pokud vás láká krásné prostředí a jedinečná atmosféra, nebude to stačit. Církevní sňatek jde totiž mnohem víc do hloubky. Snoubenci si vzájemně udělují svátost manželství a slibují si celoživotní nerozlučitelnost. Dále se společným slibem zavazují k přijetí dětí (takových, jakých budou) a k jejich vedení a vychovávání ve víře.

V kostele se může vzít úplně každý?

Pro sňatek v kostele mají být splněny dvě zásadní podmínky. První je, že alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný věřící. Druhou podmínkou je to, že oba snoubenci uzavírají svou první svatbu v kostele. Jste-li oba svobodní věřící, máte nejlepší předpoklady.

Co bude třeba zařídit?

Nejprve zajděte na matriku s občanskými průkazy a rodnými listy obou snoubenců a oznamte podrobnosti o chystané svatbě v kostele.

Co vše je třeba zařídit, vám přesně poví kněz. Nejlépe je spolupracovat od začátku s farářem, který vás bude oddávat. Doporučujeme oslovit ho s dostatečným předstihem před svatbou, aby vyřízení všech náležitostí a příprav proběhlo pro všechny strany v pohodě.

Budete potřebovat čerstvé potvrzení o křtu. Pokud je pokřtěný pouze jeden z partnerů, musíte vyplnit příslušnou žádost na biskupství. Dokument se jmenuje žádost o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství nebo o dovolení smíšeného manželství. Tento dokument je žádostí, kterou vyplní také ti, kdo jsou pokřtění v jiné, než v katolické církvi.

V žádosti katolík prohlašuje, že se zavazuje k zachování své víry a jejího rozvoje a života podle své víry. Zároveň slibuje, že bude respektovat náboženskou svobodu a svědomí svého partnera nebo partnerky. Katolík slibuje také křest dětí a jejich výchovu v katolické církvi, na což musí i nekatolický partner brát zřetel a tuto skutečnost potvrdit podpisem.

Povinné jsou také přípravy snoubenců na manželský život. To jsou setkání snoubenců, která vede např. kněz.

Realita, aneb výjimka potvrzuje pravidlo

Na webu najdeme různé svatební agentury a některé z nich nabízí také to, že vám zařídí svatbu v kostele. Na internetových stránkách se píše, že stačí promluvit s farářem a vše bude zařízeno podle představ snoubenců ...

Naše tipy – na co si dát pozor

  • Krásné svatební šaty nevěsty s hlubokým výstřihem sice jsou sexy, ale před oltářem se takový model hodí doplnit bolerkem, nebo jiným způsobem zahalit ramena.
  • Svátostní obřad má svůj rytmus a dané úkony. Určitě by průběh svatby neměl necitlivým způsobem narušit svatební fotograf.
  • Pokud chcete svatbu v kostele, ale nesplňujete nutné podmínky, zvolte odsvěcený chrám, kde probíhají civilní svatby.
 
 

Přečtěte si více