Marriage Guide online

Snoubenci, na svatbu si neberte dovolenou. Jak získáte placené volno?

Text: Eliška Jindrová

Svatba je natolik významným dnem, že na něj pamatuje i Zákoník práce. Jak to tedy s českými zákony vlastně je? Máte nárok na placené volno na vlastní svatbu? A co když se vdává nebo žení někdo z příbuzných?

Snoubenci, na svatbu si neberte dovolenou. Jak získáte placené volno?Zobrazit galerii (2)
Foto: Pixabay.com

Přihlaste se o volno na svatbu

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost uvolnit vás v době svatby z práce. Neplýtvejte proto zbytečně svoji dovolenou a raději se u šéfa vytaste s Nařízením vlády č. 590/2006 Sb., které zní takto:

„Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.

Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.“

V právnické hantýrce se zrovna neorientujete? Nevadí, pojďme si v tom udělat pořádek. Koho se tedy nárok na pracovní volno během svatby vlastně týká? Zákon pamatuje pouze na budoucí novomanžele, jejich děti a rodiče. Pro žádné další svatebčany tento „benefit“ neplatí. Když se vám tedy žení bratr, jdete kamarádce za svědka nebo se vdávají dobří přátelé, musíte si zažádat o klasickou dovolenou, náhradní nebo neplacené volno.

Kdy si mám volno vybrat?

Snoubenci, na svatbu si neberte dovolenou. Jak získáte placené volno?
Foto: Pixabay.com

Podle zákona mají snoubenci (případně jejich děti a rodiče) nárok na 2denní pracovní volno, a to v den obřadu a další den související se svatbou. Jak to tedy vypadá v praxi? Pokud máte svatbu naplánovanou třeba na pátek, náleží vám den volna na tento pátek a k tomu ještě na další den, který si zvolíte podle sebe. Buď si ho vyberete ve čtvrtek před svatbou, abyste v poklidu zvládli poslední přípravy, nebo naopak na následující pondělí, abyste vstřebali všechny dojmy a odpočinuli si po náročném víkendu.

Pokud jste si obřad naplánovali na sobotu a vaše standardní pracovní doba bývá od pondělí do pátku, vzniká vám nárok pouze na jeden den volna. Nejspíš si ho vyberete v pátek před svatbou nebo opět v pondělí po obřadu. Stejná pravidla platí pro rodiče a děti budoucí nevěsty a ženicha.

Kolik dnů mi proplatí?

Z celkem dvou dnů pracovního volna na svatbu má zaměstnavatel povinnost proplatit pouze jeden. Za druhý volný den už žádnou náhradu mzdy nedostanete. Proplacení jednoho ze dvou dnů pracovního volna za účelem svatby se týká pouze snoubenců a jejich rodičů. Děti snoubenců sice zaměstnavatel také musí uvolnit z práce na dva dny, ale žádný z těchto dnů už jim neproplatí.

Svatba je sice více než pádným důvodem pro chybění v práci a většina šéfů nebude mít problém vás uvolnit. V každém případě ale doporučujeme oznámit datum svatby vašemu nadřízenému s dostatečným předstihem.

 
 

Přečtěte si více