Marriage Guide online

Nevěst 50+ přibývá! Víme, proč...

Text: Pavla Dočkalová

Láska kvete v každém věku. Amorův šíp neváhá v plné intenzitě zasáhnout mladé, stejně jako osoby v životních zkušenostech pokročilejší. Své o tom vědí nejen dotčení 40+, 50+, 60+, ale i jejich děti a rodiny. Přesto jakoby se nad tím vším vznášelo informační embargo. Pojďme ho společně prolomit!

Nevěst 50+ přibývá! Víme, proč...Zobrazit galerii (4)
Foto: pixabay.com

Všimli jste si, že padesátiletých nevěst přibývá? Trend vstupovat do manželství ve vyšším věku se šíří jako lavina. Oč méně se o něm mluví, o to vážnější má význam. Pro většinu nejde o první svatbu, tudíž k druhému, třetímu nebo x-tému „ANO“ předstupují ve stavu vdova (-ec) nebo rozvedená (-ý). Tomu přizpůsobují obřady, jejichž průběh je daleko méně okázalejší, než tomu bylo při svatbě první.

Stydí se snad, že i ve zralém věku propadli vášni sdílet spolu dobré i zlé, dokud je smrt nerozdělí? Že jsou stejně bláznivě zamilovaní, jako jejich o generaci nebo dvě mladší kolegové? Nebo že jsou jejich důvody ke sňatku mnohem prozaičtější?

Nevěst 50+ přibývá! Víme, proč...
Foto: pixabay.com
  • „Usedlá žena v nenápadném kostýmku tělové barvy, s decentním modistickým doplňkem na hlavě. Před radnici dojela jako řidička nezdobeným autem, za chvíli ji ve svém voze následoval muž s šedivým plnovousem a ležérním oblekem. Že by mohlo jít o nevěstu a ženicha člověka napadne až ve chvíli, kdy žena do rukou bere do kulata vázanou kytičku růží s bílým tylovým převazem. Před vstupem do úřadu je již nenápadně čeká starší pár. Patrně dvojici půjde za svědky. Žádné další publikum se nekoná. Čtveřice ladně vklouzne do budovy magistrátu a na dvacet minut se za nimi zavřou dveře...“

Co páry vede k tomu, aby uzavřeli sňatek ve zralém věku?

  • 40LETÁ NEVĚSTA – se čtyřmi křížky na hřbetě se nevěsta ocitá na pomyslném rozcestí. Pakliže se vdává poprvé, bude mít svatební itinerář vyšperkovaný do posledního puntíku. Je nanejvýš důležité okázale dát na odiv svému okolí, že nezůstala na ocet a vlastní rodinu se „za 5 minut dvanáct“ podaří založit. Pakliže se nevěsta, povětšinou obklopena vlastními dětmi, vdává podruhé, euforie z nového začátku „znovu a lépe“ bude pramenit z víry, že se na ni ještě usmálo štěstí. Žádný chladný kalkul za tím nehledejme. Čtyřicátníci již mají něco odžito a dokáží se ze svých předešlých chyb poučit. Druhá manželství, uzavřená v tomto věku, bývají pohodovější, plná lásky a úcty.
  • 50LETÁ NEVĚSTA – bývala dříve skutečnou raritou. Jen malý počet žen, kterým děti odrostly a vylétly z hnízda, měly chuť a sílu měnit, po čtvrt století fádního života, partnera. V dnešní době emancipace a snadné možnosti seznámit se on-line tento jev nikoho nepřekvapí. Ženy jsou sebevědomé a iniciativní. Přestože stojí na prahu menopauzy a uzavírají tak za sebou své fertilní období, chutě zažít něco bláznivého u nich značně sílí. Radikálním řezem ve svém bývalém životě dokáží probudit vášeň, nejhlubší emoce a nastartovat tak adrenalin, který snadno vyrovná jejich hormonálně absentující potíže. Při své akční proměně dospějí mnohé z nich až před oltář. Jejich „ANO“ je výzvou a zároveň úlitbou svému svědomí, že se rozhodly dobře a že na to ještě mají!
  • 60LETÁ NEVĚSTA – je ženou do nepohody. Ona už si rozhodně nic dokazovat nemusí. Pakliže k tomuto kroku ve svém přesvědčení dospěje, jde patrně o výstup letitého soužití na „psí knížku“. Po mnoha letech se pár rozhodne jít zbytkem života společně i formálně. Většinou tím zaskočí všechny příbuzné a může vyvolat i více či méně silnou vlnu nevole. Proč se tomu stále častěji děje až v seniorském věku? Důvodů je hned několik. Patrně zde převažují rozumové i taktické dispozice.

Vdavky z rozumu? Nic ojedinělého, protizákonného ani nemorálního

Nevěst 50+ přibývá! Víme, proč...
Foto: pixabay.com

Nebudeme daleko od pravdy, pakliže zmíníme, že vdavky ve zralém věku jdou ruku v ruce s logikou a plně se uvědoměním všech prebend a následků. Ty jsou v rukou senior-snoubenců veskrze pozitivní. Nastávající manžel či manželka získá status příjemců pojistných dávek, jako jsou například vdovský důchod. Ten bude přiznán pozůstalé manželce nebo manželovi, který pobíral/a starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, či ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel/a následkem pracovního úrazu. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrt  manžela nebo manželky upravuje  č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Další výhodou vzešlou ze sňatku, je podíl na dědictví v případě partnerova úmrtí. Pakliže zemřelý neměl děti ani nezanechal závěť, dědická posloupnost hovoří ve prospěch manželky, případně rodičů zemřelého, pakliže jsou živí. Novinkou podle Občanského zákoníku je skutečnost, kdy dědí i ten, kdo žil se zesnulým v jedné domácnosti alespoň jeden rok před tím, než k úmrtí došlo, a staral se o domácnost, případně byl na zůstaviteli existenčně závislý – jakýsi „blízký spolubydlící“. Pakliže měl zemřelý děti, dělí se jeho majetek mezi manželku a tyto děti, přičemž manželka má nárok na rovnou polovinu majetku.

V neposlední řadě je nutné zmínit i pojem společného jmění manželů, který mezi mužem a ženou upravuje Občanský zákoník. Jde o veškerý majetek, nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství a závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství. Výjimky z výše uvedeného jsou například majetek získaný darem, dědictvím, věci osobní povahy nebo závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Soudně je možné společné jmění manželů zúžit, a to formou oboustranné dohody.

Co když se rodina zlobí?

Nevěst 50+ přibývá! Víme, proč...
Foto: pixabay.com

Ne vždy se dobře míněné pohnutky, jak se na stáří „zabezpečit“ a dát věci do pořádku, setkají s kladnou odezvou. Po letech společného žití „jen tak“ nebývají se svatbou nadšení zejména potomci z předešlých manželství. Ve vyvdané „mamince či tatínkovi“ vidí potenciální sokyni (soka), se kterými se budou nyní dělit o lásku svých rodičů a v budoucnu i o majetek. Může se stát, že budou chtít snoubencům jejich krok rozmluvit nebo je alespoň prohlásit za „nerozum stařecké nerozvážnosti.“ Těžší váhy mohou dokonce přistoupit k psychologickému nátlaku a rodičům v jejich svatosvatému právu vdát se či oženit, zabránit stůj, co stůj. Jediná rada, jak napětí v příbuzenstvu zmírnit, je vsadit na pochopení a empatii. Nejlepší lékařem je ve všech případech, a tento nevyjímaje, čas...

Seniorská manželství jsou nejlepším možným způsobem, jak strávit podzim života. Sňatek ve zralém věku dá člověku pocit jistoty, že nezůstane ve stáří sám a nebude se celé dny kousat nudou. Manželství 50+ bývají šťastná, plná něhy a pochopení, vzájemné tolerance a porozumění. Umí dávat i brát, vážit si sebe navzájem. Nerozvádí se a neopakují chyby, dělané z mladické nerozvážnosti.

 
 

Přečtěte si více