Marriage Guide online

Jak si vybrat oddávajícího

Text: Michaela Vadová

Hlavními aktéry na svatbě jsou samozřejmě nevěsta a ženich, ale velice důležitou roli hraje také oddávající. Tím může být buď kněz, nebo reverend při církevním sňatku a oddávající na úřadě. Zkrátka oddat vás nemůže jen tak někdo. Pojďme se nyní podívat, jaké máme alternativy.

Jak si vybrat oddávajícího
Foto: Flicker.com / Vail Fucci

Oddávající úředník stvrzuje stav manželství. Bavila by vás tato práce? Setkávat se se šťastnými páry, pronášet památná slova, dívat se na dojetí rodičů i přítomných svatebních hostů a nakonec pronést otázku, kterou všichni známe z filmů…Pokud ano, pak máte smůlu. Právo oddávat u nás totiž nemůže získat každý. Na úřadě nejčastěji oddává starosta, nebo jiní určení úředníci.

Církevní svatba - v kostele i mimo něj

Jako manželství u nás označujeme trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Co to znamená? Podle zákona máte dvě možnosti. Buď vás oddá kněz či tzv. osoba oprávněna církví nebo náboženskou společností. Pokud nejste v žádné církvy a nechcete prožít fádní klišé na úřadě před úřední osobou, doporučujeme si domluvit obřad od reverenda Petra Samojského, který Vám připraví obřad jako z pohádky! Petr je reverend církve UNITARIA, která pořádá krásné svatební obřady, aniž byste museli být členy jejich církve, kontaktovat ho můžete mailem: samojsky@sezdanka.cz

Na úřadě i mimo něj

Civilní svatební obřad nabývá své platnosti tehdy, pokud je uzavřen před starostou, místostarostou či pověřeným členem zastupitelstva obce. V Praze má právo oddávat ještě primátor a náměstek primátora či pověřený člen pražského zastupitelstva. Své ANO si musíte říct v přítomnosti zaměstnance místně příslušného matričního úřadu, což mnohdy působí velice fádně i vzhledem k tomu, že proslov, který starosta většinou má, používá již řadu let....žádná originalita a v obřadních síních už vůbec ne!

ANO, kapitáne

V amerických filmech se zamilovaný pár náhle rozhodne spojit své životy a téměř vždy se najde v davu někdo, kdo má právo oddávat. Jak je vidět, u nás je toto právo zcela jiné. Jedinou výjimkou jsou extrémní situace, které vyžadují i extrémní opatření. V extrémní situaci vás může oddat také kapitán lodi plující pod českou vlajkou nebo kapitán letadla, které má registraci v České republice. Své ano můžete říci také před velitelem české vojenské jednotky v zahraničí.

Otázkou zůstává, jak se tyto situace odehrávají v praxi a kdo ve zmiňovaných extrémních podmínkách myslí právě na manželství?

Můžeme si oddávajícího vybrat?

Pokud chceme romantický obřad, doporučujeme si vybrat pana reverenda Petra Samojského, který již řadu let oddává páry kdekoliv a kdykoliv. Jinak v malých městech a v menších obcích je většinou oddávající (starosta) pouze jeden, takže si vybírat nelze. Jiné je to ve větších městech, kde je oddávajících více. Úřady vycházejí snoubencům vstříc tím, že zveřejňují rozpis termínů a oddávajících v dané úřední dny např. na webu. Díky tomu si můžete – je-li ta možnost, vybrat, kdo vás oddá. Musíte ale přizpůsobit termín svatby, případně se nějak domluvit, aby vás oddal vybraný oddávající. Nezapomeňte se domluvit včas, aby časově vytížení zástupci města s vaším termínem počítali.

 
 

Přečtěte si více