Marriage Guide online

Indická svatba

Text: Michaela Vadová

Překrásné syté barvy, třpytivé drahokamy, květiny a slzy upřímného dojetí nevěsty, která se plně odevzdává manželovi.

Indická svatba
Foto: Flickr / lohalsboot

Indická svatba je velkolepá a několik dní trvající oslava plná tradičních rituálů. Samotná svatba je finančně tak náročná, že se na ni šetří mnoho let. Není se čemu divit, protože na indickou svatbu v průměru dorazí od stovky až po deset tisíc hostů. V takovém případě nevěsta s ženichem ani netuší, kdo jsou všichni svatební hosté.

Indická svatba je čas oslavování, veselí a velký rituál sjednocení dvou rodin. Zpívají se tradiční písně, svatebčané tančí na známé melodie a pochutnávají si na svatebních lahůdkách. Věčné spojení dvou duší je zkrátka velkým důvodem k veselí a k několikadenním oslavám.

Z lásky i z rozumu

Manželství je základní stavební kámen sociálního systému Indie a tak má pro Indy velkou hodnotu i smysl. Většinu manželství domlouvá budoucímu ženichovi a nevěstě rodina a sňatkem se spojují dva sociálně spřízněné rody. Tento systém je řekněme zastaralý, ale funguje již mnoho generací – nevěsta se provdává stejně, jako její matka a babička. Některé moderní městské páry tento tradiční systém chtějí překonat a berou se z lásky, aniž by byl partner schvalován členy rodiny.

Náboženství

Tradičním indickým filosofickým a náboženským konceptem je hinduismus. Více než náboženství je to způsob života a bytí nebo chcete-li nábožensko-sociální systém s právními a společenskými normami. I v současnosti je vyžadováno, aby ženich i nevěsta měli stejnou kastu.

V 19. století byl Brity zakázán náboženský obřad, při němž byla spolu s tělem mrtvého manžela upálena i vdova.

Dojednání svatby

Dojednanou svatbu potvrdí vzájemná návštěva otce ženicha a otce nevěsty. Dále se rodina pouští do nákladných příprav. Ženich musí být přivítán v krásném vyzdobeném prostředí a v místě obřadu musí být připraveno místo pro obětní oheň.

Hlavní znaky indických svateb

Popsat svatební tradice je poměrně náročné. Na každé svatbě se totiž propojují náboženské, krajové i rodinné tradice a zvyky. Navíc i do Indie proniká evropská a americká inspirace. Mladí novomanželé si na svatbě zatančí svůj svatební tanec, pronesou svatební přípitek a dokonce se v záplavě sladkostí ujal i sladký svatební dort.

Ačkoliv jsou svatby v Indii rozmanité, většinou mají společnou strukturu. Začíná se předsvatebními zvyky a ceremoniály a závěrem bývá příchod nevěsty do svého nového domova.

Nevěstu ve svatební den zdobí překrásné zlaté šperky vykládané drahokamy a brilianty. K dalším ozdobám (typickým pro více asijských zemí) patří svatební tetovaní hennou na rukou i na nohách. Jako svatební šaty se nosí tradiční svatební sárí. Pánové se žení buď v obleku, ale častěji v typických indických pánských šatech. Pro zpečetění manželství musí nevěsta a ženich symbolicky chodit v kruhu kolem posvátného obětního ohně (tzv. Sat phere).

Hinduistické náboženské texty říkají, že bůh Brahma stvořil člověka - muže ze svého pravého ramene a ženu ze svého levého ramene. Žena je až do Saptapadi (Sat phere) stále po pravé straně ženicha, což naznačuje místo pro cizí. Až po výměně svatebních slibů Saptapadi si žena sedá po mužově levici.

Předsvatební Bariksha

Tento zvyk či rituál bychom mohli srovnat s evropskými zásnubami. Pokud se rodiče budoucí nevěsty a rodina budoucího ženicha dohodly, považuje se budoucí sňatek za pevně stanovený. Není možné později zapírat a měnit domluvenou oboustrannou dohodu. V rituálním přijetí má budoucí ženich kolem sebe otce nevěsty a budoucí švagry, kteří jej symbolicky berou mezi sebe. Spojenectví se vyjadřuje hlavně proto, aby si muž již nehledal jiné nevěsty.

Svatební tradice

Jak jsme již zmínili, každá Indická svatba je jedinečná a rituály se mohou velice lišit. Tradičně se ale žádná svatba neobejde bez tří základních rituálních prvků – Baraat, Varmala a Sat phere, které si představíme.

Baraat

Označuje tradiční svatební průvod, který doprovází ženicha, během cesty na místo konání svatby – obvykle přímo do domu nevěsty. Nejčastěji se tento průvod zachovává na severu Indie. Slavnostně oblečený ženich si s sebou nese meč a jede na slavnostně ozdobené klisně. Doprovází ho členové rodiny, k nimž se připojuje mnohdy i ohromné množství lidí. Baraat znamená velkou slávu včetně kapely, tanečnic a jedná se o poměrně nákladnou akci mimo jiné i s ohňostrojem a s rytmickým bubnováním. Vlastního veselí v průvodu se ženich spíše neúčastní.

Jakmile průvod dorazí do domu nevěsty, může proběhnout ceremoniál milni, který znamená doslova splynutí, či setkání dvou rodinných klanů. S úctou se pozdraví a přivítá otec ženicha s otcem nevěsty, obě matky, budoucí švagři, strýcové…jako symbol sjednocení rodin. Následuje malé občerstvení doplněné čajem a následuje už vlastní náboženský svatební obřad.

V některých částech Indie doprovází ženicha pouze mužští příslušníci rodiny v pestrých turbanech. Všichni nosí meč a ženich se projede tentokrát na slonovi.

Varmala

Varmala je označení pro tradiční indický svatební věnec. Vyrábí se nejčastěji z růžových květů, ale může být ozdoben i jinými symboly. Jaké květy budou bohatý věnec zdobit, záleží na rodinné tradici i na regionu.

Sat phere

Jednou z nejdůležitějších částí svatby je ceremoniál, který bychom volně přeložili jako sedm kruhů. Zahrnuje sedminásobné obkroužení kolem posvátného ohně. Kolem posvěceného ohně obchází nevěsta se ženichem a během každého ze sedmi kruhů recitují svatební sliby. Všechny tyto sliby, které jsou vyřčeny v blízkosti posvátného ohně, Indové považují za nezničitelné.

Každé obkroužení ohně má své specifické významy:

V prvním kole (neboli v prvním phera) se dvojice modlí za hojnost jídla. Ve druhém kole se modlí za fyzické i duševní zdraví a za prosperující život. Třetí kolo znamená modlitbu za bohatství a za sílu ke sdílení štěstí i bolesti. Čtvrtá modlitba je za lásku a úctu k sobě navzájem i vzájemně k rodinám protějšku. Páté kolo modliteb patří prosbám za děti a šesté kolo za dlouhé soužití v míru. V posledním sedmém kole se pár modlí za porozumění, souznění a za jednotu. Manžel uzavírá modlitby potvrzením všech vyřčených modliteb a jejich nezrušitelností po celý život.

Kanyadaan

Další část rituálu obnáší tři ženichovy sliby o spravedlnosti, lásce k manželce a o dostatečném materiálním zabezpečení rodiny. Tyto hlavní sliby se třikrát opakují u posvátného ohně Agni, aby je všichni přítomní slyšeli. Pronáší se při symbolickém předání nevěsty opouštějící rodný dům.

Vidaai

Závěrečný posvatební rituál Vidaai je pojmenování pro velký předěl v životě nevěsty. Žena opouští svůj domov – nebo lépe řečeno domov svého otce, a odchází do svého nového života po boku svého manžela. Jedná se o intenzivní a velmi emotivní moment, o němž vypráví mnoho indických písní. Tímto krokem, kdy nevěsta odchází od rodičů a začíná svůj nový život, vrcholí a zároveň končí svatební rituál. Nový začátek znamená nové sny, nové naděje pro každou nevěstu, ale emoce zahrnují i otce nevěsty. Ten ji předává do rukou svého zetě, aby jeho milovanou dceru chránil.

I tento vážný zážitek plný slz upřímného dojetí může být v některých oblastech odlehčen zábavou. Sestry nevěsty mohou žádat výkupné za ženichovy boty, které musí před svatbou tajně získat, a všechny přítomné baví vzájemné přátelské argumentování obou stran. Zvyk zakončuje předání peněz nebo zlatého či stříbrného prstenu sestrám. Následuje nevěstino vykročení do nového domu a vroucí objímání se všemi přáteli a s rodinou.

Jakmile nevěsta vkročí do domu, hodí za sebe pět hrstí rýže. Zrnka padají na hlavy přítomných svatebčanů. Podobně jako u nás je rýže symbolem bohatství, hojnosti a prosperity. Tímto rituálem nevěsta symbolicky vrací či splácí rodičům a příbuzným vše dobré, co od nich získala a zároveň přeje své rodině vše nejlepší do budoucna.

Na moderních svatbách nevěsta odjíždí s ženichem v autě, které po nastartování mají roztlačit rodinní příslušníci. Toto gesto symbolizuje jejich podporu do nového společného života. Po odjezdu posledního auta svatebního konvoje se na cestu hází peníze, aby byla cesta zbavena zla.

Kněz jako průvodce

Své povinnosti a vše, za co jsou novomanželé odpovědní, se pár dozví od kněze. Vše je samozřejmě směřováno tak, aby manželství fungovalo a aby se nový pár dal na společnou cestu správným směrem. Kněz má manželům pomáhat na cestě šťastným manželským životem během celého manželství.

Inspirace pro muže – indické sliby manžela

Ačkoliv je žena podřízena svému muži, zavazuje se muž svatebními sliby k věrnosti, laskavosti i podpoře manželky. Ve svatebních slibech zazní, že svou ženu bude manžel brát jako svou lepší polovičku a že se o ni bude starat stejně, jako se stará sám o sebe. Vše co manžel naplánuje, bude probírat i se svou ženou, a nikdy nebude nespokojený s jejími nedostatky. Pokud nějaké přeci jenom najde, bude o nich s ženou rozmlouvat v laskavosti a maximálně ji podpoří při jejich překonávání. Manžel nebude ženu kritizovat před ostatními ženami a všechny vzájemné nedostatky a rozdíly se budou řešit v soukromí.

Dále muž manželce slibuje laskavost, důvěru a také slibuje to, že bude věrný a že se nebude se špatnými úmysly dívat na ostatní ženy. Další důležitou částí je slib, že manželce muž přinese veškerý příjem a výdaje budou záviset na jejím souhlasu. Muž se bude starat o manželčino štěstí, pohodlí a vždy se bude snažit o kompromis.

Inspirace pro ženy - Indický svatební make up

Evropský i americký trend jemného zvýraznění a podtržení přirozené krásy nevěsty by v Indii zřejmě neuspěl. Svatební líčení je dramatické, výrazné, strhující a nevěstu promění na den v překrásnou bohyni. Líčení vévodí oči, které rámuje tlustá černá linka začínající ve vnitřním koutku oka. Sytou čárou obkreslí celé oči a protáhne se do překrásného kočičího tvaru, ve kterém vyniknou mandlové oči indické nevěsty. Na víčka se nešetří výraznou barvou a zlatými třpytkami. Zlatá bude perfektně sedět k velkému množství třpytivých zlatých šperků.

Moderní Indky k výraznému líčení očí přidávají zahuštěné umělé řasy, aby jejich pohled byl naprosto neodolatelný. Rudé rty bývají lehce zvětšené pomocí konturovací tužky a pleť nese nános korektorů a sjednocujícího make-upu.

Svatební Henna – Mehndi

Použití mehndi a kurkumy je popsáno již v prvních hinduistických védských rituálních knihách. V Evropě mehndi známe pod označení Henna. Jedná se o speciální pastu, kterou se dříve zdobili muži i ženy, ale v současnosti se používá spíše ke zdobení žen - zejména ve svatební den. Zdobení má prezentovat jakési probuzení vnitřního světla. Proto často vídáme symboly slunce na rukou i na nohou. Po staletí znamená zdobení hennou štěstí a zdraví.

Pasta, díky které tetování vzniká, se vyrábí z vysušených lístků rostiny henny. Zdobení začíná jednoduchými tvary, které se snoubí ve složité geometrické vzorce. Tyto malby mají podpořit plodnost a dobrou energii a odradit zlé síly. Maluje se na dlaně i na hřbety rukou i na nohy. Tmavá barva vynikne na těchto částech těla, protože mají přirozeně méně pigmentu.

Na závěr

Ať už je pro vás indická svatba exotikou, odrazem zastaralého systému vlády muže, či zajímavá inspirace pro vzájemné soužití a respekt, určitě stojí za to se nad tradicemi této kultury zamyslet. V současnosti neustupují tradiční rituály, ale zajímavým způsobem do nich pronikají evropské trendy. Jak jsme již zmínili, některé dvojice odmítají plánovaní sňatků rodiči a tak se ke slovu nepopíratelně hlásí mezinárodní svatební téma: láska.

 
 

Přečtěte si více